Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Rudarsko-geološki fakultet

Univerzitet u Beogradu

http://www.rgf.bg.ac.rs/


Studentska služba

Telefon: 011/3219-141

Adresa

Đušina 7 11000 Beograd

Telefon

011/3219-101

Email

dekan@rgf.bg.ac.rs

Šta mogu da radim sa ovim fakultetom?

Inženjer/ka geotehnike

Geolog / geološkinja

Inženjer/ka rudarstva

Inženjer/ka zaštite na radu

Diplomirani/a inženjer/ka za zaštitu životne sredine

Korisne informacije


Studijski programi

Rudarsko inženjerstvo

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 80

Visina školarine: 57000 RSD

Ostale informacije

Uslovi za upis: završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit 65 studenata se upisuje na budžet, a 15 plaća školarinu.
Student se na trećoj godini studija opredeljuje za neki od sledećih modula:

 • Površinska eksploatacija ležišta mineralnih sirovina
 • Podzemna eksploatacija ležišta mineralnih sirovina
 • Priprema mineralnih sirovina
 • Podzemna gradnja
 • Rudarska merenja
 • Mehanizacija u rudarstvu
 • Priprema mineralnih sirovina

Geološki odsek - Geotehnika

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 25

Visina školarine: 57000 RSD

Ostale informacije

Uslovi za upis: završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit. 20 studenata se upisuje na budžet, a 5 plaća školarinu.

Geologija

Osnovne akademske studije (180 ESPB)

Broj studenata: 47

Visina školarine: 57000 RSD

Ostale informacije

Uslovi za upis: završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit. 25 studenta se upisuje na budžet, a 22 plaća školarinu.
Student se na trećoj godini studija opredeljuje za neki od sledećih modula:

 • Regionalna geologija
 • Paleontologija
 • Mineralogija i kristalografika
 • Petrologija i geohemija
 • Ekonomska geologija

Hidrogeologija

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 36

Visina školarine: 57000 RSD

Ostale informacije

Uslovi za upis: završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit. 30 studenata se upisuje na budžet, dok 6 plaća školarinu.

Geofizika

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 15

Visina školarine: 57000 RSD

Ostale informacije

Uslovi za upis: završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit. 10 studenata se upisuje na budžet, a 5 plaća školarinu.

Inženjerstvo nafte i gasa

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 30

Visina školarine: 57000 RSD

Ostale informacije

Uslovi za upis: završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit. 25 studenata se upisuje na budžet, a 5 plaća školarinu.
Student se na drugoj godini studija opredeljuje za neki od sledećih modula:

 • Eksploatacija tečnih i gasovitih ležišta mineralnih sirovina
 • Gasna tehnika

Inženjerstvo zaštite životne sredine

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 40

Visina školarine: 57000 RSD

Ostale informacije

Uslovi za upis: završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit. 35 studenata se upisuje na budžet, a 5 plaća školarinu.
Profesionalni status: Diplomirani inženjer zaštite životne sredine

Regionalna geologija

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 18

Visina školarine: 57000 RSD

Ostale informacije

15 studenata se upise na budžet, 3 plaća školarinu.

Istraživanje ležišta mineralnih sirovina

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 25

Visina školarine: 57000 RSD

Ostale informacije

20 studenata se upisuje na budžet, 5 plaća školarinu.