Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Rudarsko-geološki fakultet

Univerzitet u Beogradu

http://www.rgf.bg.ac.rs/


Studentska služba

Telefon: 011/3219-101

Adresa

Đušina 7 11000 Beograd

Telefon

011/3219-101

Email

dekan@rgf.bg.ac.rs

Šta mogu da radim sa ovim fakultetom?

Inženjer/ka geotehnike

Geolog / geološkinja

Inženjer/ka rudarstva

Inženjer/ka zaštite na radu

Korisne informacije

 • Kandidat koji konkuriše za upis u prvu godinu akademskih studija polaže prijemni ispit iz jednog predmeta po sopstvenom izboru: matematika, fizika ili hemija.
 • Kandidati koji su položili prijemni ispit na drugim prirodnim il tehničkim fakultetima u sastavu Univerziteta u Beogradu iz predmeta matematika, fizika ili hemija, mogu se upisati u slučaju nepopunjenog ukupnog broja mesta i postojanja naknadnih rokova za upis.
 • Uslovi za upis: završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položen prijemni ispit.


 • Studijski programi

  Rudarsko inženjerstvo

  Osnovne akademske studije (240ESPB)

  Broj studenata: 80

  Visina školarine: 76000 RSD

  Ostale informacije

  65 studenata se upisuje na budžet, a 15 plaća školarinu.

  Geotehnika

  Osnovne akademske studije (240ESPB)

  Broj studenata: 25

  Visina školarine: 76000 RSD

  Ostale informacije

  20 studenata se upisuje na budžet, a 5 plaća školarinu.

  Geologija

  Osnovne akademske studije (240ESPB)

  Broj studenata: 47

  Visina školarine: 76000 RSD

  Ostale informacije

  25 studenta se upisuje na budžet, a 22 plaća školarinu.

  Hidrogeologija

  Osnovne akademske studije (240ESPB)

  Broj studenata: 36

  Visina školarine: 76000 RSD

  Ostale informacije

  30 studenata se upisuje na budžet, dok 6 plaća školarinu.

  Geofizika

  Osnovne akademske studije (240ESPB)

  Broj studenata: 15

  Visina školarine: 76000 RSD

  Ostale informacije

  10 studenata se upisuje na budžet, a 5 plaća školarinu.

  Inženjerstvo nafte i gasa

  Osnovne akademske studije (240ESPB)

  Broj studenata: 30

  Visina školarine: 76000 RSD

  Ostale informacije

  25 studenata se upisuje na budžet, a 5 plaća školarinu.

  Inženjerstvo zaštite životne sredine

  Osnovne akademske studije (240ESPB)

  Broj studenata: 40

  Visina školarine: 76000 RSD

  Ostale informacije

  35 studenata se upisuje na budžet, a 5 plaća školarinu.

  Regionalna geologija

  Osnovne akademske studije (240ESPB)

  Broj studenata: 18

  Visina školarine: 76000 RSD

  Ostale informacije

  15 studenata se upise na budžet, 3 plaća školarinu.

  Istraživanje ležišta mineralnih sirovina

  Osnovne akademske studije (240ESPB)

  Broj studenata: 25

  Visina školarine: 76000 RSD

  Ostale informacije

  20 studenata se upisuje na budžet, 5 plaća školarinu.