Baza zanimanja

Inženjer/ka zaštite na radu

U radnoj okolini mnogi uticaji deluju na zdravlje i sigurnost radnika. Posledice nepovoljnih uslova rada jesu povrede na radu, profesionalne bolesti, opterećenje radnika, troškovi za poslodavca... Inženjeri zaštite na radu vode računa o čovekovoj sigurnosti u radu. Prilagođivanjem radne okoline čoveku i prilagođivanjem čoveka radnoj okolini inženjeri zaštite na radu se trude da smanje neugodne opasnosti pri radu i da ublaže njihove posledice. Inženjeri zaštite na radu utvrđuju postupke, metode i sredstva za zaštitu na radu. Zaštita na radu obavezna je i propisana zakonima. Inženjeri zaštite na radu primenjuju zakonska pravila na raznim područjima ljudske delatnosti, u svakodnevnim prilikama. U svakom preduzeću, pogotovo ako preduzeće ima više od 50 zaposlenih, poslodavac je dužan da zaposli tzv. stručnjaka za sigurnost.

Inženjeri/ke zaštite na radu vode računa o čovekovoj sigurnosti na radu. Prilagođavanjem radne okoline čoveku i prilagođavanjem čoveka radnoj okolini inženjeri/ke zaštite na radu nastoje da smanje opasnosti na radu i da ublaže njihove posledice.

Inženjeri/ke zaštite na radu utvrđuju, propisuju, pišu pravilnike, uputstva i postupke kojih se moraju pridržavati radnici da bi mogli da rade bez opasnosti za svoj ili tuđi život ili zdravlje. Oni na radu proučavaju mehaničke izvore opasnosti, a zatim smišljaju i postavljaju zaštitne sprave, sprave za daljinsko upravljanje, sprave za blokiranje opasnih delova, kako bi se smanjila opasnost da se radnik za mašinom povredi. Takođe, nadziru ispravnost alata, propisuju radne postupke i pravila prenošenja i rukovanja alatom i upotrebu ličnih zaštitnih sredstava prilikom rada s ručnim alatom (rukavice, zaštitne naočare, čvrste cipele i drugo). Stručnjaci za zaštitu na radu obilaze pogone, pregledaju opasna mesta i propisuju načine i vrste zaštite prilikom rada na visini. Kad je reč o teškim telesnim naporima, propisuju i način rada s teretima, ali i pomoćna sredstva kao što su poluge, dizalice, ručne dizalice i druga pomagala koja zamenjuju ljudski rad.

Inženjeri/ke zaštite na radu mere i nadziru nivo buke u industrijskim pogonima, propisuju zaštitna sredstva za zaštitu od buke. Nadziru i mere štetna zračenja, nepovoljne mikroklimatske uslove i vibracije. Za sve nepovoljne uslove propisuju zaštitnu odeću, obuću i drugu opremu, prate da li radnici tu opremu koriste, prate rok trajanja i zamenu zaštitne opreme. Stručnjaci za zaštitu na radu dužni su da osposobljavaju radnike, da ih obrazuju i proveravaju znanje i veštine radnika iz zaštite na radu te o tome voditi potrebnu evidenciju.

Vrlo važan deo njihovog rada jeste zaštita okoline: vode, vazduha i zemljišta. Inženjeri/ke zaštite na radu propisuju pravila sigurnosti i paze kako se pravila o zaštiti okoline primenjuju. Na kraju prikupljaju podatke, sistematizuju, statistički obrađuju, analiziraju ih i pišu izveštaje.
Inspektoratima i inspekcijskim službama odgovornim za nadzor zaštite na radu, državnim službama i ministarstvima ili nezavisnim agencijama koje se bave sprovođenjem i obrazovanjem za zaštitu na radu.
Znanje stranog jezika i rad na kompjuteru.
Stručnjak za sigurnost u nekom preduzeću. Volontiranje ili profesionalna praksa.
od 1 do 2 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Organizacione
  • Analitičko razmišljanje
  • Tehničke, manipulativne veštine
  • Veština rada pod pritiskom
  • Timski rad
  • Komunikativnost
  • Misaonost
  • Skoncentrisanost
  • Savesnost, odgovoronost
  • Fleksibilnost
Postoji mogućnost nalaženja posla u inostranstvu. Zaštita objekata za rad pomaže bezbednosti drugih ljudi, što doprinosi dobrom osećaju. Pretpostavlja se da će u budućnosti biti potrebno dosta stručnjaka iz ove oblasti kako bi se dostigli standardi EU, iako sad nije velika potražnja.
Inženjeri/ke zaštite na radu deo radnog vremena provode u nepovoljnim uslovima, jer nadziru, mere, proveravaju stanje sigurnosti na radu u različitim industrijama ili radnim procesima. Oni provode vreme u buci, neprijatnoj mikroklimi, uz isparavanje para i gasova, na otvorenom, u zagušljivom prostoru, katkad na visini, u zoni zračenja. U svom radu moraju sarađivati s različitim ljudima. Nadziru, pomažu, popravljaju, a nekad i zabranjuju rad, što nije uvek prijatna dužnost.
Za uspeh u ovom zanimanju poželjno je imati smisla za tehničke i mehaničke probleme, sklonost za njihovo rešavanje i dobro snalaženje u prostoru. Dobro pismeno i usmeno izražavanje kao i uverljivost u nastupu su isto poželjne veštine. Potreban je bar prosečan nivo komunikativnosti i sklonost ka timskom radu, pedantnost, savesnost i odgovornost.

Inženjeri/ke zaštite na radu obično se specijalizuju za određeno područje ili određenu industriju. Nakon višegodišnjeg rada mogu postati specijalisti za jedno područje ili više njih. Zaštitom na radu bave se i inženjeri drugih tehničkih struka. Oni uz svoju osnovnu struku moraju savladati područje zaštite na radu.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.