Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Fakultet tehničkih nauka

Univerzitet u Novom Sadu

http://www.ftn.uns.ac.rsStudijski programi

Arhitektura

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 120

Visina školarine: 100000 RSD

Ostale informacije

47 studenata se upisuje na teret budžeta, a 73 kao samofinansirajući.
Školarina za strane državljane iznosi 2000 EUR.

Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 40

Visina školarine: 90000 RSD

Ostale informacije

20 studenata se upisuje na budžet, a 20 plaća školarinu.
Školarina za strane državljane iznosi 2000 EUR.

Grafičko inženjerstvo i dizajn

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 90

Visina školarine: 90000 RSD

Ostale informacije

50 studenata se upisuje na teret budžeta, a 40 kao samofinansirajući.
Školarina za strane državljane iznosi 2000 EUR.

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 90

Visina školarine: 90000 RSD

Ostale informacije

Upisuje se 60 budžetskih i 30 samofinansirajućih studenata.

Mehatronika

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 90

Visina školarine: 90000 RSD

Ostale informacije

50 studenata se upisuje na teret budžeta, a 40 kao samofinansirajući.
Školarina za strane državljane iznosi 2000 EUR.

Geodezija i geoinformatika

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 60

Visina školarine: 90000 RSD

Ostale informacije

40 studenata se upisuje na teret budžeta, a 20 kao samofinansirajući.
Školarina za strane državljane iznosi 2000 EUR.

Čiste energetske tehnologije

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 60

Visina školarine: 90000 RSD

Ostale informacije

20 studenata se upisuje na teret budžeta, a 40 kao samofinansirajući.
Školarina za strane državljane iznosi 2000 EUR.

Animacija u inženjerstvu

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 60

Visina školarine: 90000 RSD

Ostale informacije

30 studenata se upisuje na teret budžeta, a 30 kao samofinansirajući.
Školarina za strane državljane iznosi 2000 EUR.

Industrijsko inženjerstvo

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 80

Visina školarine: 90000 RSD

Ostale informacije

Upisuje se 35 budžetskih i 45 samofinansirajućih studenata.

Građevinarstvo

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 180

Visina školarine: 90000 RSD

Ostale informacije

110 studenata se upisuje na budžet, a 70 kao samofinansirajući.
Školarina za strane državljane iznosi 2000 EUR.

Scenska arhitektura, tehnika i dizajn

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 24

Visina školarine: 100000 RSD

Ostale informacije

10 studenata se upisuje na budžet, a 14 plaća školarinu.
Školarina za strane državljane iznosi 2000 EUR.

Biomedicinsko inženjerstvo

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 60

Visina školarine: 90000 RSD

Ostale informacije

Upisuje se 20 studenata na budžet i 40 samofinansirajućih.

Informacioni inženjering

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 60

Visina školarine: 120000 RSD

Ostale informacije

Upisuje se 54 budžetskih i 4 samofinansirajuća studenta.

Inženjerstvo informacionih sistema

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 80

Visina školarine: 120000 RSD

Ostale informacije

Upisuje se 30 studenata na budžet i 50 samofinansirajućih.

Osnovne strukovne studije Elektrotehnika

Osnovne strukovne studije (180ESPB)

Broj studenata: 160

Visina školarine: 90000 RSD

Ostale informacije

30 studenata se finansira iz budžeta RS, dok se 70 studenata samostalno finansira

Proizvodno mašinstvo

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 100

Visina školarine: 90000 RSD

Ostale informacije

80 studenata se upisuje na budžet, a 20 plaća školarinu.

Mehanizacija i konstrukciono mašinstvo

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 60

Visina školarine: 90000 RSD

Ostale informacije

55 studenata se upisuje na budžet, a 5 plaća školarinu.

Energetika i procesna tehnika

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 60

Visina školarine: 90000 RSD

Ostale informacije

55 studenata se upisuje na budžet, a 5 plaća školarinu.

Tehnička mehanika i dizajn u tehnici

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 30

Visina školarine: 90000 RSD

Ostale informacije

Svi studenti plaćaju školarinu.

Energetika, elektronika i telekomunikacije

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 240

Visina školarine: 90000 RSD

Ostale informacije

160 studenata se upisuje na teret budžeta, a 80 plaća školarinu.

Računarstvo i automatika

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 240

Visina školarine: 120000 RSD

Ostale informacije

190 studenata se upisuje na teret budžeta, a 50 plaća školarinu.

Primenjeno softversko inženjerstvo

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 160

Visina školarine: 120000 RSD

Ostale informacije

100 studenata se upisuje na teret budžeta, a 60 plaća školarinu.

Merenje i regulacija

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 60

Visina školarine: 90000 RSD

Ostale informacije

10 studenata se upisuje na teret budžeta, a 50 plaća školarinu.

Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 80

Visina školarine: 120000 RSD

Ostale informacije

40 studenata se upisuje na teret budžeta, a 40 plaća školarinu.

Saobraćaj i transport

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 140

Visina školarine: 90000 RSD

Ostale informacije

70 studenata se upisuje na teret budžeta, a 70 plaća školarinu.

Poštanski saobraćaj i telekomunikacije

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 40

Visina školarine: 90000 RSD

Ostale informacije

20 studenata se upisuje na teret budžeta, a 20 plaća školarinu.

Inženjerski menadžment

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 180

Visina školarine: 90000 RSD

Ostale informacije

55 studenata se upisuje na teret budžeta, a 125 plaća školarinu.

Inženjerstvo zaštite na radu

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 40

Visina školarine: 90000 RSD

Ostale informacije

20 studenata se upisuje na teret budžeta, a 20 plaća školarinu.

Strukovne studije - Softverske i informacione tehnologije

Osnovne strukovne studije (180ESPB)

Broj studenata: 60

Visina školarine: 120000 RSD

Ostale informacije

20 studenata e finansira iz budžeta RS, dok se 40 studenata smaostalno finansira.