Baza zanimanja

Biomedicinski inženjer/ka

Biomedicinski inženjer radi u zanimanju koje spaja inženjerstvo i medicinu. U osnovi, njihov posao je da kreiraju medicinu i tehnologiju koja spašava živote. Svojom tehnologijom pomažu u razvoju farmaceutskih lekova, biokompatibilnih proteza, opreme za snimanje i drugih tehnologija koje mogu pomoći u dijagnostikovanju i lečenju pacijenata.Također se očekuje da inoviraju načine očuvanja i poboljšanja kvalitete života obolelih. Oni dizajniraju i razvijaju medicinske sisteme, opremu i uređaje.

Biomedicinski inženjer razvija i primenjuje znanja iz tehničkih nauka u području medicine i biologije, za istraživanje, razvoj i projektovanje medicinskih uređaja, opreme, sistema i usluga te za unapređenje dijagnostičkih, intervencijskih, terapijskih i rehabilitacijskih postupaka i tehnologije u medicini i zdravstvu, te veterini, kao i za podsticanje i promovisanje prevencijskih mera i postupaka.

Glavni poslovi biomedicinskih inženjera vezani su uz obradu biomedicinskih podataka i signala, biomedicinsku instrumentaciju i senzore, procenu medicinskih tehnologija, informacijske i komunikacijske tehnologije u medicini i zdravstvu, biomedicinsko oslikavanje i obradu slike, biomaterijale i biomehaniku, te razvoj i projektovanje medicinskih proizvoda.
proizvodnim kompanijama, univerzitetima, bolnicama i istraživačkim ustanovama.
Poželjno je konstantno usavršavanje i praćenje razvoja savremene tehnologije.
Da biste postali biomedicinski inženjer, morate završiti opsežne studije i dodatnu obuku kako bi stekli potrebne veeštine za zadovoljavanje društvenih potreba.
do 60 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Liderske (veštine vođstva)
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Analitičko razmišljanje
  • Tehničke, manipulativne veštine
  • Timski rad
  • Komunikativnost
  • Misaonost
  • Skoncentrisanost
  • Udubljenost
  • Savesnost, odgovoronost
Osećaj da ste baš vi zaslužni što je nečiji život olakšan ili spašen je neprocenjiv.
Biomedicinski inženjeri najveći deo posla provode u sedećem položaju.
Uopšteno, biomedicinski inženjeri uvijek traže bolje načine da pomognu naučnicima i lekarima u spašavanju života ljudi. Dakle, biomedicinski inženjer mora biti kritički mislilac koji rešava složene probleme. Osim toga, ambiciozni biomedicinski inženjer, trebalo bi da ima osećaj za prosuđivanje, da bude dobar u donošenju odluka i da poznaje medicinske, ekonomske, socijalne i etičke učinke primene medicinske tehnologije u zdravstvu.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.