Baza zanimanja

Pročešljaj našu bazu i saznaj koliko su koja zanimanja plaćena. Opisi zanimanja preporučiće ti i neke fakultete, o kojima više možeš da saznaš iz naše baze. Klikom na "dodaj u omiljene" zanimanje se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Asistent/kinja na fakultetu iz društvenih delatnosti

Držanje vežbi studentima, priprema predavanja i ocenjivanje, čitanje seminarskih radova, rad na konsultacijama.

Nastavnik/ica fizike

- pripremanje za čas-korišćenje literature, udžbenika, interneta-pisanje priprema - izvodjenje nastave - popunjavanje nastavnih knjiga, vođenje evidencije - razgovor sa roditeljima

Nastavnik/ica likovne kulture

Rad sa decom, uzrasta od 11 do 14 godina (od 5. do 8. razreda. Podrazumeva se temeljna priprema za svaki cas, dakle osmišljavanje toka časa uz obavezu ideju šta tim časom zelimo da prenesemo učenicima). Priprema očiglednih nastavnih sredstava. Realizacija i evaluacija nastavnog časa.

Profesor/ka Univerziteta

Predavanja studentima i naučno-istraživački rad. U načelu, profesori organizuju nastavu i drže predavanja, a asistenti im pomažu u nastavi i izvode laboratorijske i terenske vežbe sa studentima. Profesori mogu predavati jedan predmet ili više srodnih predmeta. Nekada predaju ex cathedra, u velikim a...

Profesor/ka sociologije i građanskog vaspitanja

Sastoji se uglavnom od četiri časova. Izazovno veoma, komunikacija sa srednjoškolcima uvek iznenadi u nekom aspektu, uvek je poželjno unaprediti ili nekako izmeniti standardni okvir predavanja. Dodatni rad može da se odvija i kod kuće, u vidu pripremanja predavanja, primera, prezentacija za sledeće...

Socijalni/a radnik/ica

Socijalni radnik/ca je profesionalac koji pomaže ljudima u prevazilaženju različitih životnih problema i izazova. Radi sa decom, porodicama, starima, siromašnima, pripadnicima marginalizovanih i ugroženih grupa itd. Radni zadaci uključuju savatodavni rad, zastupanje radi ostvarivanja interesa, povez...

Profesor/ka razredne nastave

Pripremanje za nastavu, realizacija nastavnih časova, evaluacija održanih časova radi potencijanih korekcija, Radno vreme počinje u 9h a traje do 17. Pre podne obavljamo poslove u opštini, ili organizujeme sastanke sa predstavnicim drzavnih institucija. Poslepodne pišemo projekte, organizujem aktiv...

Istraživač/ica pripravnik/ica

Aktivnosti su sledeće: - Nastavak studija na master ili postidiplomskom nivou; Prikupljanje podataka, obrada podataka, pisanje izveštaja, pisanje naučnih članaka, organizacija konferencija/naučnih skupova. - Čitanje literature iz oblasti profesionalnog interesovanja (vezano za doktorske studije)...

Klinički psiholog/psihološkinja

Dve osnovne delatnosti: 1) psihodijagnostika (individualni i grupni rad sa pacijentima, posmatranje ponašanja, intervju, zadavanje i tumačenje nalaza psiholoških testova, procena intelektualnih sposonosti, uračunljivosti i podobnosti za roditeljstvo) 2) psihoterapija (individualna, grupna, po...

Savetnik/ica za karijeru

Odgovaranje na mejlove na onlajn savetovalištu za mlade, držanje on-lajn predavanja. Održavanje seminara, predavanja i škola o karijeri. Učenje mladih i nastavnog osoblja veštinama upravljanja svojom karijerom. Pisanje tekstova i interaktivnih materijala za rad koje će mladi i drugi koristiti u samo...

Psiholog/psihološkinja u medijskoj kući

Menadžer za istraživanje i razvoj tržišta. Sprovođenje različitih istraživanja, analiza podataka kontinuiranih istraživanja, pružanje podrške marketingu i advertajzingu.

Nastavnik/ica u školi

Priprema i držanje predavanja, ispitivanje i ocenjivanje učenika. Svaki nastavnik/ca, u okviru svog nastavnog predmeta, prilagođava svoje stručno znanje propisanom programu za određeni razred i prenosi ga učenicima. Pri tome se služi savremenim psihološko-pedagoškim znanjima o procesima učenja, meto...

Vaspitač/ica

Vaspitači koji svoj posao smatraju pozivom, bave se njime predano i moralno. To znači da su posvećeni radu sa decom, pažljivo prate šta se sa njima dešava i preduzimaju korake u najboljem interesu deteta i njegovog vaspitanja.

Savetnik/ica za karijerno informisanje

pisanje planova/izveštaja; kreiranje programa i informativnih materijala, osmišljavanje aktivnosti u oblasti karijernog informisanja, pisanje i prosleđivanje informacija kolegama koje rade sa strankama

Surdoaudiolog / surdoaudiološkinja (specijalni edukator i rehabilitator gluvih i nagluvih oso

Koordinator usluge (bavi se nadgledanjem postupanja sa korisnicima usluga, odnosno gluvim i nagluvim licima, prati organizaciju aktivnosti koje im pomažu pri uključivanju u aktivnosti u društvu, radi u timu i preuzima odgovornost za izradu novih projekata). Nastavnik radi sa učenicima oštećenog sluh...

HR menadžer/ka - menadžer/ka za ljudske resurse

Menadžer za ljudske resurse se bavi procesom selekcije, zapošljavanja, razvoja i unapređenja zaposlenih i mnogim drugim administrativnim poslovima. HR menadžer ili asistent HR menadžera obavljaju testiranje kandidata za posao i vode intervjue, dajući svoje preporuke menadžerima. Takođe, posao HR men...

Učitelj/ica

Držanje časova, pružanje informacija i novih saznanja, kao i iskustava deci, ali i praćenje razvoja dece u saradnji sa roditeljima.

Defektolog / defektološkinja

Proučavanje i osposobljavanje za život osoba sa teškoćama u telesnom i psihičkom razvoju; pružanje saveta roditeljima i drugim starateljima dece sa poremećajima u ponašanju i rad sa tom decom itd.

Preduzetnik/ica

Pre nego što osnujete svoju firmu, bilo bi dobro da se odlučite za neku oblast rada. To je samo prvi korak, jer bez ozbiljne poslovne analize i usavršavanja nećete moći da računate na uspeh. Ekspertiza je neophodna jer ćete u velikom broju slučajeva sami raditi. Naravno, u sklopu nekog projekta svak...

Naučni/a istraživač/ica u nezavisnom istraživačkom institutu

Uglavnom se radi od kuće. Posao je dosta individualan, praktično se svodi na puno čitanja literature i pisanja analiza i tekstova (na neki način posao podseća na konstantno studiranje). S vremena na vreme treba da se ide na istraživanja na terenu, i često se putuje na konferencije.