Baza zanimanja

Klinički psiholog/psihološkinja

Dve osnovne delatnosti:

1) psihodijagnostika (individualni i grupni rad sa pacijentima, posmatranje ponašanja, intervju, zadavanje i tumačenje nalaza psiholoških testova, procena intelektualnih sposonosti, uračunljivosti i podobnosti za roditeljstvo)

2) psihoterapija (individualna, grupna, porodična)
odnos ove dve osnovne delatnosti zavisi od obučenosti psihologa (dodatne obuke za različite tehnike i testove, psihoterapiju), pozicije na kojoj je zaposlen/a (npr. vrsta odeljenja) i uobičajene prakse u instituciji. Uz to, značajan deo posla jeste saradnja sa ostalim stručnjacima (psihijatrima, lekarima... zavisno od odeljenja na kom radi), te, stoga i timski sastanci u okviru kojih se diskutuje o pacijentima koji se leče hospitalno i dogovara plan daljeg tretmana, prijem klijenata i rad na njihovim problemima, kao i razgovor o osobnim teškoćama pri radu sa pacijentima kako bi se prevenirao sindrom sagorevanja, pružanje podrške kolegama i rad na međusobnoj komunikaciji).

Klinički psiholog može da obavlja posao forenzičkog psihologa - Funkcija forenzičkih psihologa je prikupljanje, proučavanje i ispravno tumačenje različitih psiholoških podataka koji mogu pružiti važne elemente za ispitivanje, procena mentalnih sposobnosti i psiholoških uslova bilo koje strane uključene u suđenje (optuženi, tužioci i svedoci). Ova analiza pomaže u razjašnjavanju u slučaju optuženog, jesu li u potpunosti iskoristili svoje mentalne sposobnosti u vreme kada su, navodno, počinili zločin.
Psihijatrijske bolnice, psihološka savetovališta, kliničko-bolnički centri, domovi zdravlja, krizni centri, instituti za mentalno zdravlje, zatvori, policija, sud.
Obuke i seminari o forenzičkoj psihologiji, kao i psihoterapijska edukacija nisu obavezni, ali su značajni.
Volonterski rad, rad u nevladinoj organizaciji,
preko 3 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
 • Liderske (veštine vođstva)
 • Pregovaračke
 • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
 • Administrativne
 • Istraživačke
 • Analitičko razmišljanje
 • Veština rada pod pritiskom
 • Pomagačke, humanističke
 • Timski rad
 • Komunikativnost
 • Misaonost
 • Skoncentrisanost
 • Udubljenost
 • Radoznalost
 • Savesnost, odgovoronost
 • Dobrodušnost
Interesantan, nudi puno prostora za lično i profesionalno usavršavanje, ne postoji rutina, mogućnost stalnog sticanja novih veština, sloboda da se samostalno organizuje i planira rad, ali i timski rad i podrška.
Posao zahteva puno strpljenja (da bi se ljudima pomoglo kroz psihoterapiju potrebno je puno vremena), skupo usavršavanje, otpori okruženja
U slučaju forenzičkog psihologa, potrebno je da osoba ima znanja iz različitih oblasti: psihologija, prava. medicina...
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.