Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Filozofski fakultet

Univerzitet u Novom Sadu

http://www.ff.uns.ac.rsStudijski programi

Engleski jezik i književnost

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 80

Visina školarine: 96000 RSD

Ostale informacije

40 studenata se finansira iz budžeta, a 40 plaća školarinu.

Filozofija

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 45

Visina školarine: 65000 RSD

Ostale informacije

30 studenata se finansira iz budžeta, a 15 plaća školarinu.

Francuski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 50

Visina školarine: 96000 RSD

Ostale informacije

23 studenata se finansira iz budžeta, a 27 plaća školarinu.

Istorija

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 70

Visina školarine: 96000 RSD

Ostale informacije

45 studenata se finansira iz budžeta, a 25 plaća školarinu.

Komparativna književnost

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 20

Visina školarine: 96000 RSD

Ostale informacije

15 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.

Mađarski jezik i književnost

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 25

Visina školarine: 96000 RSD

Ostale informacije

20 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.

Nemački jezik i književnost

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 60

Visina školarine: 96000 RSD

Ostale informacije

38 studenata se finansira iz budžeta, a 22 plaća školarinu.

Pedagogija

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 75

Visina školarine: 96000 RSD

Ostale informacije

40 studenata se finansira iz budžeta, a 35 plaća školarinu.

Psihologija

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 80

Visina školarine: 96000 RSD

Ostale informacije

40 studenata se finansira iz budžeta, a 40 plaća školarinu.

Rumunski jezik i književnost sa drugim romanskim jezikom i kulturom

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 10

Visina školarine: 96000 RSD

Ostale informacije

5 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.

Rusinski jezik i književnost

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 10

Visina školarine: 96000 RSD

Ostale informacije

4 studenata se finansira iz budžeta, a 6 plaća školarinu.

Ruski jezik i književnost

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 33

Visina školarine: 96000 RSD

Ostale informacije

20 studenata se finansira iz budžeta, a 13 plaća školarinu.

Slovački jezik i književnost

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 10

Visina školarine: 96000 RSD

Ostale informacije

5 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.

Sociologija

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 55

Visina školarine: 65000 RSD

Ostale informacije

30 studenata se finansira iz budžeta, a 25 plaća školarinu.

Srpski jezik i književnost

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 58

Visina školarine: 96000 RSD

Ostale informacije

33 studenata se finansira iz budžeta, a 25 plaća školarinu.

Srpski kao nematernji i strani jezik i književnost

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 15

Visina školarine: 96000 RSD

Ostale informacije

5 student se finansira iz budžeta, a 10 plaća školarinu.

Srpska književnost i jezik

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 68

Visina školarine: 96000 RSD

Ostale informacije

35 studenata se finansira iz budžeta, a 33 plaća školarinu.

Žurnalistika

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 35

Visina školarine: 96000 RSD

Ostale informacije

25 studenata se upisuje na budžet, a 10 plaća školarinu.

Socijalni rad

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 50

Visina školarine: 96000 RSD

Ostale informacije

20 studenata se finansira iz budžeta, a 30 plaća školarinu.

Engleski jezik i književnost

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 80

Visina školarine: 96000 RSD

Ostale informacije

40 studenata se finansira iz budžeta, a 40 plaća školarinu.

Kulturologija

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 35

Visina školarine: 96000 RSD

Ostale informacije

15 studenata se finansira iz budžeta, a 20 plaća školarinu.

Komunikologija i odnosi sa javnošću

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 35

Visina školarine: 96000 RSD

Ostale informacije

15 studenata se finansira iz budžeta, a 20 plaća školarinu.

Španski jezik, književnost i kultura

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 33

Visina školarine: 96000 RSD

Ostale informacije

13 studenata je na budžetu, dok se 20 finansira samostalno.

Engleski jezik i književnost sa drugom stranom filologijom

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 50

Visina školarine: 96000 RSD

Ostale informacije

20 studenata se finansira iz budžeta, dok se 30 studenata finansira samostalno.