Baza zanimanja

Pedagog/škinja u školi i predškolskoj ustanovi

Uspostavlja podsticajnu sredinu za organizaciju i sprovođenje vaspitno obrazovnih aktivnosti, učestvovuje u izradi godišnjeg plana i programa ustanove, radi na kreiranju, praćenju i evaluaciji vaspitno obrazovnih planova i programa i bavi se administriranjem pedagoške dokumentacije, ispituje zrelost za upis u prvi razred. Pedagozi se bave i savetodavnim radom, edukacijom zaposlenih, roditelja i dece na razne teme u cilju pružanja podrške i uspostavljaju saradnju sa drugim obrazovnim ustanovama, ustanovama kulture, zdravstvenim i sportskim ustanovama. Bave se istraživačkim radom u cilju unapređenja vaspitno obrazovne prakse i konstantno moraju raditi na ličnom usavršavanju i praćenju savremenih pravaca i inovacija u obrazovanju.

Pedagozi koji su zaposleni u školama i predškolskim ustanovama najčešće su deo stručnog tima, koji pored pedagoga čine psiholog i ponekad defektolog. U školi i predškolskoj ustanovi pedagozi rade na uspostavljanju podsticajne sredine za organizaciju i sprovođenje vaspitno obrazovnih aktivnosti. Pedagozi rade na kreiranju, praćenju i evaluaciji vaspitno obrazovnih planova i programa i bave se administriranjem pedagoške dokumentacije. U svom radu sarađuju sa svim učesnicima vaspitno obrazovnog procesa: sa decom, roditeljima ili starateljima, sa nastavnicima i vaspitačima, ostalim zaposlenima u školi (direktor, stručni saradnici) i sa širom društvenom sredinom. U tom smislu, pedagozi se bave savetodavnim radom, edukacijom zaposlenih, roditelja i dece na razne teme u cilju pružanja podrške. Oni uspostavljaju saradnju sa drugim obrazovnim ustanovama, ustanovama kulture, zdravstvenim i sportskim ustanovama. Prilikom upisa u školu, pedagozi u saradnji sa psiholozima određuju zrelost deteta za upis u ovu obrazovnu ustanovu. Bave se istraživačkim radom u cilju unapređenja vaspitno obrazovne prakse i konstantno moraju raditi na ličnom usavršavanju i praćenju savremenih pravaca i inovacija u obrazovanju.
Oni mogu raditi u školama, predškolskim ustanovama, ali i domovima za nezbrinutu decu, učeničkim domovima, kazneno popravnim centrima, centrima za socijalni rad, istraživačkim institutima, organizacijama civilnog društva i preduzećima.
Dodatne obuke ili treninzi neformalnog obrazovanja.
Volonterski rad, stručne prakse.
preko 3 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme nije fleksibilno.
 • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
 • Administrativne
 • Organizacione
 • Kreativno razmišljanje
 • Analitičko razmišljanje
 • Pomagačke, humanističke
 • Timski rad
 • Komunikativnost
 • Druželjubivost
 • Radoznalost
 • Savesnost, odgovoronost
 • Dobrodušnost
Dinamičan i kreativan posao, koji nudi mnogo prostora za lični razvoj i profesionalno usavršavanje. Mogućnost da utičete na stvaranje podsticajne i podržavajuće atmosfere kroz iniciranje i sporovođenje raznovrsnih aktivnosti koje su od značaja za decu, roditelje, stručno osoblje itd.
Učešće na svim nivoima rada ovih ustanova (upravljački nivo, obrazovni, savetodavni itd.) ponekad mogu biti iscrpljujući, zbog čega je važno naučiti voditi računa o sebi i znati dobro organizovati svoje vreme. Mala zarada i otpor sredine ka inovacijama.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.