Baza zanimanja

Pročešljaj našu bazu i saznaj koliko su koja zanimanja plaćena. Opisi zanimanja preporučiće ti i neke fakultete, o kojima više možeš da saznaš iz naše baze. Klikom na "dodaj u omiljene" zanimanje se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Asistent/kinja na fakultetu iz društvenih delatnosti

Držanje vežbi studentima, priprema predavanja i ocenjivanje, čitanje seminarskih radova, rad na konsultacijama.

Bibliotekar/ka

Rad na nabavci, razvoju i održavanju zbirki knjiga i drugog objavljenog materijala kao i na prijemu, obradi i izdavanju knjiga. Oni takođe rade i direktno sa korisnicima i pomažu im u nalaženju potrebnih informacija. U tom smislu, vrlo važan deo posla je sadržajna obrada dokumenata i pravljenje ured...

Šef/ica odseka za mlade

Šef odseka upravlja budžetom, planira i organizuje posao, donosi strateške odluke i javno zagovara programe i projekte, piše projekte i radi PR menadžment i raspodelu poslova, izveštava medije i rukovodstvo o radu, pruža podršku projektima i inicijativama mladih, organizuje radionice, književne ve...

Profesor/ka Univerziteta

Predavanja studentima i naučno-istraživački rad. U načelu, profesori organizuju nastavu i drže predavanja, a asistenti im pomažu u nastavi i izvode laboratorijske i terenske vežbe sa studentima. Profesori mogu predavati jedan predmet ili više srodnih predmeta. Nekada predaju ex cathedra, u velikim a...

Radio novinar/ka

Aktivno učešće u pripremi i realizaciji emisija i delova programa kao i u radu produkcijskog tima; saradnja sa novinarima iz deska, rad u desku, prikupljanje informacija iz svih mogućih dostupnih izvora, njihova obrada za radijsku formu; prezentovanje informacija sa lica mesta i tako dalje

Koordinator/ka Odbora za informisanje nacionalne manjine

Pisanje projekata, pomoć i podrška manjinskim medijima, realizacija edukativnih kurseva, okruglih stolova, organizovanje novinarskih simpozijuma i sl.Takođe, rad ovog stručnog profila podrazumeva praćenje rada manjinskih medija informisanja i reagovanje, ako ne rade po propisima, ali i pružanje podr...

Marketing i PR menadžer/ka

Organizuje internu i eksternu komunikaciju, planira i realizuje marketinške aktivnosti, istražuje tržište, organizuje promocije i događaje, sponzorstva, radi na image building, brend recognition, reputation, prati aktivnosti i piše izveštaje o medijima itd.

Novinar/ka

Uređivanje poslovno investicionog internet portala. Pisanje vesti, izveštaja, intervjua, reportaža, posećivanje konferencija za štampu, pisanje tekstova, odlazak na razne događaje, konferencije,telefoniranje, sedenje nekoliko sati za računarom, rad vikendom

Prevodilac/ica

Prevođenje različite dokumentacije, kontakti sa razlicitim klijentima i funkcionerima, saradnja sa lokalnom samoupravom i medjunarodnim organizacijama, kao i drzanje kurseva za engleski, spanski, nemacki i francuski jezike, Priprema kursa italijanskog jezika, rad sa studentima, razvijanje koncepta i...

Psiholog/psihološkinja u medijskoj kući

Menadžer za istraživanje i razvoj tržišta. Sprovođenje različitih istraživanja, analiza podataka kontinuiranih istraživanja, pružanje podrške marketingu i advertajzingu.

Profesor/ka engleskog jezika

u proseku održim četiri časa, ponekad uz poneku pauzu, ponekad imam i prečas, klinci znaju da budu smor, da otvore mozak, ali na sreću postoje i ona "cool" deca zbog kojih posao dobija smisao, priprema o držanju časova učenicima jezika

Nastavnik/ica u školi

Priprema i držanje predavanja, ispitivanje i ocenjivanje učenika. Svaki nastavnik/ca, u okviru svog nastavnog predmeta, prilagođava svoje stručno znanje propisanom programu za određeni razred i prenosi ga učenicima. Pri tome se služi savremenim psihološko-pedagoškim znanjima o procesima učenja, meto...

Urednik/ica novinske kuće

Dobri novinari biraju oblast o kojoj će izveštavati i stalno usavršavati svoje znanje o njoj, te se ne dovode u situaciju da danas izveštavaju o poplavama u Banatu, a sutradan o odlukama koje donesi Savet bezbednosti UN. Ipak, i to se dešava, zato treba biti spreman na sve – imati široko opšte obraz...

Komunikolog / komunikološkinja

Podrazumeva primenu različitih alata u kreiranju komunikacije – izgovorena i pisana reč, fotografija, video zapis, muzika, scenski pokret. Reč je o primeni različitih "alata" koji mogu poslužiti kao kanal putem kojeg će poruka stići do svog cilja. Poslovi obuhvataju i analizu medijske scene i medijs...

Lektor/kinja

Lektura i korektura tekstova.

Magistar / magistra filoloških nauka

Asistent - rad sa studentima, konsultacije, pisanje naučnoistraživačkih radova, prisustvo na ispitu.

Filolog / filološkinja

Filolozi su, u najširem smislu reči, stručnjaci koji proučavaju jezik i književnost jednog naroda, a preko njih i celokupnu njegovu kulturu. Neki od njih mogu biti nastavnici jezika u osnovnim i srednjim školama – bilo da predaju maternji jezik, bilo da podučavaju strane jezike, zavisno od toga koji...

Književni/a kritičar/ka

Filolozi koji odluče da se bave istraživačkom delatnošću u jezičkim institutima, leksikografskim zavodima i drugim ustanovama mogu se baviti književnom teorijom, književnom istorijom ili književnom kritikom. Književni kritičar usmerava se prema pojedinim književnim pojavama, autorima, književnim vr...

Brend menadžer/ka

Organizacija i sprovođenje kampanja i događaja, plasiranja poruka i informacija, koordinacija dizajna i produkcije idejnih rešenja, kontrola poruka, informacija i kampanja kroz sve interne i eksterne medije, saradnja sa marketinškim i medijskim kućama, kontrola marketing budžeta, definisanje i imple...

Marketing istraživač/ica

Priprema, organizacija i sprovođenje istraživanja, sastavljanje anketnih upitnika i podsetnika za intervjue, pisanje izveštaja. Posao uključuje i predviđanje novih tržišnih prilika, analizu konkurencije i njihovih marketinških aktivnosti, zatim ocenjivanje uspešnosti kampanja u oblasti marketinga, p...