Baza zanimanja

Filolog / filološkinja

Filolozi su stručnjaci u području kulture jezika i pismenosti.
Oni su, u najširem smislu reči, stručnjaci koji proučavaju jezik i književnost jednog naroda, a preko njih i celokupnu njegovu kulturu. Neki od njih mogu biti nastavnici jezika u osnovnim i srednjim školama – bilo da predaju maternji jezik, bilo da podučavaju strane jezike, zavisno od toga koji su jezik ili jezike studirali. Mogu da rade i kao učitelji jezika u školama za strane jezike. Mogu biti i predavači jezika na visokim školama i fakultetima.

Predavače stranog jezika na visokim školama i fakultetima koji uče studente da pravilno izgovaraju i pišu strani jezik nazivamo lektorima za strani jezik. Lektor, međutim, može biti i učitelj jezika i pravilnog izgovora u pozorištu. Kada stručnjak za jezik radi kao jezični savetnik npr. u nekoj izdavačkoj kući, pri čemu obavlja jezične ispravke pisanih tekstova i rukopisa kako bi oni bili u skladu s propisanim jezičnim standardima, i njega zovemo lektorom.
Stručnjaci koji završe svoje školovanje diplomiravši neki od stranih jezika mogu raditi i kao prevodioci, i to sa stranog jezika na srpski ili obrnuto. Svoju delatnost prevodioci mogu da obavljaju u vrlo različitim poslovima. Mogu se zaposliti u domaćim ili inostranim predstavništima, na televiziji ili radiju, u izdavačkim kućama, putničkim agencijama, u predstavništvima inostranih kompanija i tako dalje. Neki prevodioci se specijalizuju za simultano prevođenje, koje se sastoji od neposrednog prevođenja onoga što neko govori na drugi jezik. Ovo zanimanje zahteva izvrsno poznavanje jezika s kojeg se prevodi i obično zahteva dodatno obrazovanje nakon završetka školovanja.

Književni teoretičar se bavi naučnim tumačenjem zakonitosti književnih pojava i jezika. Književni kritičar usmerava se prema pojedinim književnim pojavama, autorima, književnim vrstama, stilovima i rodovima i kritički ih raščlanjuje i vrednuje u odnosu na sve druge relevantne književne pojave. Filolozi koji rade u institutima i leksikografskim zavodima mogu raditi i na izradi i priređivanju rečnika, leksikona, enciklopedija, priručnika i slično.
Filolozi se mogu zaposliti i u svim drugim ustanovama kojima treba stručnjak za jezik (na primer, razne ustanove kao što su ministarstva).

Filolog u istraživačkoj delatnosti
Ko je filolog i čime se bavi? Filolozi završavaju univerzitete, što znači da se njihove aktivnosti mogu povezati sa naukom. Istraživačke aktivnosti za filologa uključuju: objašnjenje i restauracija starih rukopisa, kreiranje recenzija, proučavanje literature i istorijskih podataka o jeziku.
Na takvom polju, filolozima koji vole svoju karijeru neće biti dosadno. Ima još mnogo stvari i skripti koje još treba istražiti. Filolozi biraju obrazovne ustanove u kojima se mogu dalje usavršavati kao mesto rada. Upisati postdiplomske studije, odbraniti kandidata i doktorat itd.

Filolozi u medijima
Za diplomiranog filologa to otvara vrata novinarstvu. Ako mu je blizak, onda sigurno može dobiti mesto lektora, urednika, novinara, novinara, glavnog i odgovornog urednika, urednika izdanja. Glavni zahtev svih medija je sposobnost da svoje misli iznesu ispravno i jasno iu jasnom rasporedu, kako u pisanoj tako i u verbalnoj formi. I naravno, filolog podleže ovim kriterijumima. Svako od njih mora biti pismen u govoru i tekstu, biti sposoban da izrazi i formuliše misli na papiru ili da ljudima da dobru ideju preko televizijskih ekrana ili radija. I ovde morate da izaberete svoje. Koje je bolje? Putovanje i poslovna putovanja ili miran rad u kancelariji za stolom? U kancelarijama rade lektori i urednici u izdavaštvu. Njihov glavni zadatak je ispravljanje i prepisivanje već formulisanog teksta na papiru ili u elektronskom obliku.

IT i Internet - radno mesto kompetentnih filologa
Sada na internetu postoje primamljive ponude za filologe. Danas postoji mnogo sajtova koji nude filolozima da se pokažu. Na mreži se svakodnevno pojavljuju hiljade novih veb lokacija kojima je potrebna optimizacija, novi jedinstveni promotivni tekstovi i sadržaj visokog kvaliteta. A ovde, bez pismenih ljudi, kao da iznose svoje misli, jednostavno ne mogu. Dakle, pozicije filologa na Internetu: SEO-specijalista, koji prilagođava pisani tekst zahtevima SEO-marketinga, tehnički pisac (tehnički urednik), opisivanje dobara i usluga, copivriter ili revriter, kreiranje i ispravljanje sadržaja za stranice.
u školama, institutima, leksikografskim zavodima, izdavačkim kućama, istraživačkim centrima, obrazovnim ustanovama i uredništvima.
Simultani prevodioci moraju dodatno da se edukuju da bi savladali veštinu simultanog prevođenja. Naučni rad i akademska karijera podrazumeva sticanje doktorata iz područja filoloških nauka.
do 6 meseci
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Organizacione
  • Kreativno razmišljanje
  • Veština rada pod pritiskom
  • Komunikativnost
  • Misaonost
  • Skoncentrisanost
  • Savesnost, odgovoronost
  • Fleksibilnost
Svestranost: zanimanje filologa omogućuje rad u raznim organizacijama kao nastavnik, istraživački asistent, književni urednik, prevodilac...
Rad filologa je dosta kreativan.
Mesto zaposlenja, kao i radni zadaci koje obavljaju, određuju njihove radne uslove. Radno vreme takođe zavisi od mesta gde stručnjak za jezik radi. Ukoliko to institucija dozvoljava, filolozi svoj posao mogu obavljati i kod kuće.
Posao filologa istraživača, lektora i prevodioca vrlo je samostalan.
Uticaj direktora na učitelje jezika nešto je izraženiji, iako je učitelju ostavljeno dovoljno prostora za samostalno oblikovanje i izvođenje nastave.
Jezički stručnjaci koji rade u izdavačkim kućama često su izloženi pritisku vremenskih rokova.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.