Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Filološki fakultet

Univerzitet u Beogradu

http://www.fil.bg.ac.rs


Korisne informacije


Na prijemnom ispitu za studijske programe Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik i Srpska knjiženvnost i jezik sa komparatistikom se polažu :

  • Srpski jezik (30 poena)
  • Srpska književnost (30 poena)
    Prijemni ispit za studisjki program Jezik, književnost, kultura kandidati polažu:
  • Srpski jezik (20 poena)
  • Francuski jezik (40 poena) Ostali mofuli: http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/osn-i-integr-akademske/FLF-2023.pdf


Studijski programi

Srpski jezik i književnost

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 100

Visina školarine: 119000 RSD

Ostale informacije

85 studenta se finansira iz budžeta, a 15je samofinansirajuće.

Srpska književnost i jezik

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 90

Visina školarine: 119000 RSD

Ostale informacije

62 studenata se finansira iz budžeta, a 28 je samofinansirajuće.

Srpska književnost i jezik sa komparatistikom

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 60

Visina školarine: 119000 RSD

Ostale informacije

50 studenata se finansira iz budžeta, a 10 je samofinansirajuće.

Jezik, književnost, kultura

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 1143

Visina školarine: 119000 RSD

Ostale informacije

618 studenata se upisuje na teret budžeta, a 525 kao samofinansirajući.