Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Filološki fakultet

Univerzitet u Beogradu

http://www.fil.bg.ac.rsStudijski programi

Srpski jezik i književnost

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 120

Visina školarine: 119000 RSD

Ostale informacije

97 studenta se finansira iz budžeta, a 23 je samofinansirajuće.
Na prijemnom ispitu polažu se:

 • Srpski jezik (30 poena)
 • Srpska književnost (30 poena)

Srpska književnost i jezik

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 90

Visina školarine: 119000 RSD

Ostale informacije

63 studenata se finansira iz budžeta, a 27 je samofinansirajuće.
Na prijemnom ispitu polažu se:

 • Srpski jezik (30 poena)
 • Srpska književnost (30 poena)

Srpska književnost i jezik sa komparatistikom

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 60

Visina školarine: 119000 RSD

Ostale informacije

51 studenata se finansira iz budžeta, a 9 je samofinansirajuće.
Na prijemnom ispitu polažu se:

 • Srpski jezik (30 poena)
 • Srpska književnost (30 poena)

Jezik, književnost, kultura

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 1143

Visina školarine: 119000 RSD

Ostale informacije

608 studenata se upisuje na teret budžeta, a 535 kao samofinansirajući. Kandidat bira jedan od sledećih modula:

 • Bugarski jezik, književnost, kultura
 • Opšta književnost sa teorijom književnosti
 • Poljski jezik, književnost, kultura
 • Češki jezik, književnost, kultura
 • Slovački jezik, književnost, kultura
 • Italijanski jezik, književnost, kultura
 • Francuski jezik, književnost, kultura
 • Španski jezik, književnost, kultura
 • Rumunski jezik, književnost, kultura
 • Nemački jezik, književnost, kultura
 • Skandinavski jezici, književnost, kultura
 • Engleski jezik, književnost, kultura
 • Arapski jezik, književnost, kultura
 • Turski jezik, književnost, kultura
 • Japanski jezik, književnost, kultura
 • Kineski jezik, književnost, kultura
 • Albanski jezik, književnost, kultura
 • Opšta lingvistika sa stranim jezikom
 • Bibliotekarstvo i informatika
 • Grčki jezik, književnost, kultura
 • Mađarski jezik, književnost, kultura
 • Holandski jezik, književnost, kultura
 • Ukrajinski jezik, književnost, kultura
  Ukoliko kandidat konkuriše na modul Opšta književnost sa teorijom književnosti, na prijemnom ispitu polaže:
  • srpski jezik (30 poena)
  • književnost (30 poena)
   Ukoliko kandidat konkuriše na modul Engleski jezik, književnost, kultura na prijemnom ispitu polaže:
  • srpski jezik (20 poena)
  • engleski jezik (40 poena)
   Za modul Engleski jezik, književnost, kultura kandidati mogu da konkurišu isključivo ako osvoje minimum 24 poena na testu iz engleskog jezika. Ukoliko kandidat polaže ovaj prijemni ispit ima mogućnosti da upiše jedan od sledećih modula: bugarski, ruski, poljski, češki, slovački, italijanski, španski, rumunski, skandinavski, arapski, turski, japanski, kineski, albanski, opšta lingvistika, bibliotekarstvo i informatika, grčki, mađarski, holandski i ukrajinski. Za ove module ne važi kvalifikacioni prag od 24 poena.
   Ukoliko kandidat konkuriše za jedan od sledećih modula: bugarski, ruski, poljski, češki, slovački, italijanski, španski, rumunski, skandinavski, arapski, turski, japanski, kineski, albanski, opšta lingvistika, bibliotekarstvo i informatika, grčki, mađarski, holandski i ukrajinski, na prijemnom ispitu polaže:
  • srpski jezik
  • strani jezik po izboru (40 poena)
   Visina školarine za studente strane državljane iznosi: 2500 do 6000 evra.