Baza zanimanja

Digital Content Creator (Kreator digitalnog sadržaja)

Kreator digitalnog sadržaja radi sa namerom da stvori zanimljiv sadržaj koji ima veze sa proizvodima ili uslugama brenda i koji obrazuje i informiše njihovu publiku.
Pisanjem tih sadržaja kreator povećava posećenost vebsajta i privlači klijente.
Sadržaj koji kreira može biti u formi video zapisa, fotografije, bloga ili nečeg sličnog.
Marketinške agencije, kompanije koje posluju na internetu
Poželjni su dodatni kursevi i obuke u vezi sa digitalnim marketingom i SEO (Search engine optimization).
Novinarski rad i rad u marketingu.
od 6 meseci do 1 godine
do 60 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Organizacione
  • Istraživačke
  • Kreativno razmišljanje
  • Energičnost
  • Misaonost
  • Skoncentrisanost
  • Udubljenost
  • Radoznalost
  • Savesnost, odgovoronost
  • Fleksibilnost
Sve veći prelazak reklamiranja i poslovanja na Internet ukazuje na to da će ovo zanimanje biti veoma popularno u narednom periodu.
Rad zahteva skoncentrisanost. Tokom radnog dana, uglavnom se sedi za računarom, što može dovesti do problema sa kičmom i vidom.
Ovaj kretivan posao koji zahteva višestruka znanja. Osim talenta za pisanje, treba da poseduje kreativnost, istraživačke veštine, znanja o marketingu, copywritingu ali i optimizaciji teksta za pretraživače (SEO).
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.