Baza zanimanja

Pročešljaj našu bazu i saznaj koliko su koja zanimanja plaćena. Opisi zanimanja preporučiće ti i neke fakultete, o kojima više možeš da saznaš iz naše baze. Klikom na "dodaj u omiljene" zanimanje se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Profesionalno vojno lice

Logističko-administrativni poslovi i organizacija rada, pisanje izveštaja za nadređene i nadgledanje rada podređenih. Posao često podrazumeva rada na fizičkoj spremnosti i profesionalnom usavršavanju

Profesor/ka Univerziteta

Predavanja studentima i naučno-istraživački rad. U načelu, profesori organizuju nastavu i drže predavanja, a asistenti im pomažu u nastavi i izvode laboratorijske i terenske vežbe sa studentima. Profesori mogu predavati jedan predmet ili više srodnih predmeta. Nekada predaju ex cathedra, u velikim a...

Menadžer/ka programa u međunarodnoj organizaciji

Dizajn i menadžment programa koji se bavi reformom sektora bezbednosti. Posao uključuje pregovaranje sa relevantim domaćim i stranim institucijama, savetovanje, pisanje projektnih i analitičkih dokumenata, finansijski i ljudski menadžment itd.

Profesionalni/a ronilac/ica

futing, odlazak na posao(vodeni deo), sređivanje opreme, vađenje tela nastradalih iz vode

Policajac/ka

Zadaci policajca su raznovrsni, a rad veoma dinamičan. Obuhvata zaštitu života, obezbeđenje lične bezbednosti ljudi i zaštitu imovine, sprečavanje krivičnih dela, otkrivanje i hapšenje izvršilaca krivičnih dela i drugih traženih lica, nadzor i regulisanje saobraćaja na javnim putevima, učešće u uv...

Radnik/ica obezbeđenja

Radnici obezbeđenja vode računa o sigurnosti ljudi, imovine i objekata. Za ovaj posao se ne može reći da je miran i bezopasan. Radnici obezbeđenja su često naoružani kako bi sprečili ili zaustavili provalu, krađu, oštećenje imovine, kao i napad na osobu koja se štiti. Ukoliko obezbeđuju poslovne pro...

Kriminalista/kinja

Budući kriminalisti stiču status policijskog službenika u MUP-u Republike Srbije koji imaju mogućnost zaposlenja u ostalim državnim organima i organizacijama i u nedržavnim subjektima na poslovima u oblasti kriminalistike (rešavanje krivičnih dela i kažnjavanje prestupnika), uviđaj na liscu mesta i...

Preduzetnik/ica

Pre nego što osnujete svoju firmu, bilo bi dobro da se odlučite za neku oblast rada. To je samo prvi korak, jer bez ozbiljne poslovne analize i usavršavanja nećete moći da računate na uspeh. Ekspertiza je neophodna jer ćete u velikom broju slučajeva sami raditi. Naravno, u sklopu nekog projekta svak...

Menadžer/ka bezbednosti

Diplomirani menadžeri bezbednosti Imaju razvijene kreativno-menadžerske sposobnosti za analizu i otklanjanje (sprečavanje i suzbijanje) bezbednosnih problema i imaju razvijeno kritičko mišljenje u bezbednosnoj praksi. Oni su osposobljeni za razumevanje ključnih pitanja menadžmenta u bezbednosti, osp...

Inženjer/ka zaštite na radu

U radnoj okolini mnogi uticaji deluju na zdravlje i sigurnost radnika. Posledice nepovoljnih uslova rada jesu povrede na radu, profesionalne bolesti, opterećenje radnika, troškovi za poslodavca... Inženjeri zaštite na radu vode računa o čovekovoj sigurnosti u radu. Prilagođivanjem radne okoline čove...

Istraživač/ica u okviru NVO za pitanja bezbednosti

Pisanje analiza o stanju reforme sektora bezbednosti u Srbiji, Zapadnom Balkanu i evroatlantskom regionu koje se objavljuju u publikacijama i časopisima, kako organizacije u kojoj radim, tako i partnerskim. Učešće na javnim skupovima koji se tiču bezbednosnih pitanja. Pisanje komentara na zakonsku r...

Inspektor/ka

Inspektori/ke nadziru rad različitih tela državne uprave, javnih preduzeća... Upravljanje državom podrazumeva donošenje zakona i propisa, sprovođenje tih zakona i propisa i nadzor sprovođenja istih zakona i propisa. Ta tri zadatka obavljaju tela državne uprave – ministarstva i druga državna tela. Sv...

Inženjer/ka zaštite od požara

Savetuje i pomaže privatnim i javnim organizacijama i vojnim službama u cilju očuvanja života i imovine od požara, eksplozija i sličnih opasnosti. Izrađuje studije za industrijske, trgovačke, javne zgrade, privatne kuće i druge objekte, pre i posle izgradnje, uzimajući u obzir faktore kao što su: ot...

Savetnik/ica za pitanja bezbednosti

Rad na projektima, učestvovanje i organizacija međunarodnih konferencija, pisanje izveštaja, pregovori sa međunarodnim organizacijama i institucijama.

Oficir/ka

Izvršavanje postavljenih zadataka, realizacija planirane obuke, realizacija vežbi i gađanja.

Borac protiv terorizma

Borba protiv kriminala, terorizma, svakodnevne vežbe, skakanje iz helikoptera, spuštanje užetom niz zgrade, ronjenje, plivanje, vežbe snage, vežbe kondicije

Specijalista za virtuelnu bezbednost

Specijalista za virtuelnu bezbednost prati i rukovodi bezbednošću računarskih mreža, operativnih sistema i baza podataka, bavi se softverskim inženjeringom, detekcijom i metodama odbrane, kriptografijom i kripto tehnologijom, kreiranjem i primenom bezbednosnih veb aplikacija i računarskom forenzikom...

Inspektor/ka u policiji

Policijski inspektori rešavaju kriminalna dela i planiraju akcije i strategije suzbijanja kriminaliteta. Zajedno sa ostalim kolegama u timu rešavaju slučajeve krađa, provala, ubistava, zloupotrebe droga, krijumčarenja (umetničkih dela, oružja, ljudi, droge), nezakonite trgovine, otmica, iznuda, uce...

Forenzičar/ka

Sprovođenje uviđaja na mjestu zločina, prikupljanje i testiranje uzoraka krvi, kose, urina i tkiva, obavljanje obdukcije, izvođenje identifikacije kao što su DNK analiza, utvrđivanje očinstva, pregled pisanih dokumenata i provjera njihove autentičnosti, sprovođenje kriminalističkih i balističkih ist...

Kriminalistički inspektor/ka

Krivični inspektor obavlja zahtevne poslove u oblasti sprečavanja, otkrivanja i istraživanja krivičnih dela i otkrivanja učinilaca. Učestvuje u planiranju i izvršenju krivičnih radnji i drugih operativnih zadataka. Prilikom obavljanja poslova otkrivanja i sprečavanja i istrage krivičnih dela, kri...