Baza zanimanja

Kriminalistički inspektor/ka

Krivični inspektor obavlja zahtevne poslove u oblasti sprečavanja, otkrivanja i istraživanja krivičnih dela i otkrivanja učinilaca. Učestvuje u planiranju i izvršenju krivičnih radnji i drugih operativnih zadataka.

Prilikom obavljanja poslova otkrivanja i sprečavanja i istrage krivičnih dela, kriminalistički inspektor koristi posebnu opremu i posebna zaštitna sredstva (džepna maska za disanje, zaštitne rukavice...). Kao ovlašćeno službeno lice sa sobom nosi službenu legitimaciju, oružje i municiju, sredstva za lišenje slobode (sredstva prinude) i sredstva veze.

Poslovi se uglavnom obavljaju na terenu, pa kriminalistički inspektor često koristi vozila sa ugrađenom dodatnom opremom i posebnim tehničkim sredstvima (uređaji za noćno osmatranje, uređaji za video nadzor i dr.).

Rad se obavlja u oblasti opšteg kriminala (imovinski prestupi, krvni prestupi, maloletnička delikvencija i dr.), organizovanog kriminala (narkotika, organizovana kriminalna udruženja, protivteroristička delatnost), u oblasti posebnih zadataka (tajno praćenje, tajne operacije, specijalne tehnike) i privredni kriminal (spoljna trgovina, industrija i trgovina, privredni i finansijski kriminal).
Kriminalisti se najčešće zapošljavaju u Ministarstvu unutarnjih poslova.
Konstanstno usavršavanje pohađanjem obuka i seminara.
Za obavljanje poslova krivičnog inspektora potrebno je završiti osnovne i/ili diplomske stručne studije iz oblasti kriminalistike i još neke obuke iz ove oblasti.
do 60 sati nedeljno
Radno vreme nije fleksibilno.
 • Liderske (veštine vođstva)
 • Pregovaračke
 • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
 • Istraživačke
 • Veština rada pod pritiskom
 • Timski rad
 • Komunikativnost
 • Energičnost
 • Skoncentrisanost
 • Udubljenost
 • Savesnost, odgovoronost
 • Fleksibilnost
Osećaj da ste nekoga spasli ili otkrili nezakonite radnje je prijatan.
Kriminalistički inspektori svoje zadatke obavljaju uglavnom na terenu, zbog čega su izloženi vremenskim i drugim štetnim uticajima,a mogu biti izloženi i po život opasnim situacijama.
Kao ovlašćene službene osobe, dužni su obavljati posao u posebnim uslovima (rad nedjeljom i praznikom, rad u smjenama, noćni rad, prekovremeni rad izvan punog radnog vremena, dežurstvo kao redovni oblik rada, dežurstvo koje se određuje posebno – kad je to potrebno iz sigurnosnih razloga, spremnost na rad na određenom mjestu ili kod kuće).
Kriminalci moraju dobro poznavati zakone i propise i raditi isključivo u skladu sa njima.

Za uspeh u radu kriminalca ključna je dobro razvijena komunikacijska veština. Potrebne su im informacije koje dobijaju iz razgovora sa različitim ljudima u različitim situacijama. Zbog toga moraju da znaju da se jasno, ali i vešto izraze, kako bi ubedili osobu da im pomogne informacijama. Posebno je važno da budu uporni i strpljivi u prikupljanju podataka.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.