Baza zanimanja

Forenzičar/ka

Sprovođenje uviđaja na mjestu zločina, prikupljanje i testiranje uzoraka krvi, kose, urina i tkiva, obavljanje obdukcije, izvođenje identifikacije kao što su DNK analiza, utvrđivanje očinstva, pregled pisanih dokumenata i provjera njihove autentičnosti, sprovođenje kriminalističkih i balističkih istraga, priprema pisanih izvještaja na osnovu analize dokaza, unos relevantnih podataka u baze podataka, održavanje i nadzor laboratorijske opreme, pružanje stručnih savjeta sudijama, tužiocima, advokatima, forenzičkim psiholozima i drugim agencijama za provođenje zakona uključenim u istrage zločina, saradnja sa članovima forenzičkog tima i drugim relevantnim agencijama.
Službama za sprovođenje zakona, državne ili nacionalne agencije i kriminalističke laboratorije, kriminalističko - tehnološki centri
Od forenzičara se traži da osim formalne kvalifikacije imaju životno i profesionalno iskustvo kao i da stalno prate dostignuća i razvoj nauke kojom se bave.
Za upis na jedan od pomenutih smerova studija forenzike neophodno je da završiš bilo koju četvorogodišnju srednju školu i da imaš državljanstvo Republike Srbije. Ukoliko se opredeliš za Kriminalističko – policijski univerzitet, smer Forenzičko inženjerstvo nakon četiri godine studija stičeš visoko obrazovanje i stručno zvanje Diplomirani inženjer tehnologije. Za razliku od ovih studija, program Specijalističkih studija forenzike traje znatno kraće, svega godinu dana i uslov za upis na isti su završene neke od osnovnih strukovnih ili osnovnih akademskih studija (sa ostvarenjem najmanje 180ESPB bodova). Specijalističke strukovne studije Forenzika imaju za cilj osposobljavanje zainteresovanih za obavljanje specijalističkih poslova u službama i institucijama bezbednosti i zaštite iz oblasti forenzičke fizičke hemije i menadžmenta u oblasti forenzike.
preko 3 godine
do 60 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
 • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
 • Administrativne
 • Organizacione
 • Istraživačke
 • Analitičko razmišljanje
 • Veština rada pod pritiskom
 • Timski rad
 • Komunikativnost
 • Misaonost
 • Skoncentrisanost
 • Udubljenost
 • Savesnost, odgovoronost
 • Manipulativnost
Dinamičan i zanimljiv posao koji se može odvijati u laboratorijskim i terenskim uslovima. Mogućnost za konstantan rast i razvoj kroz rad u timu na različitim slučajevima.
Veoma odgovoran posao koji prate napetost od početka ispitivanja pa do potvrde nalaza. Svoja otkrića forenzičar mora potvrditi pred sudom gde se može suočiti sa pitanjima o svojoj stručnosti i tačnosti svojih nalaza zbog čega forenzičar uvek mora biti siguran prilikom svojih izlaganja.
Obzirom da se forenzika osim u oblasti kriminalistike, gde takođe postoji više različitih vrsta forenzike, razvila i u drugim naukama kao što su medicina i neke društvene nauke dobro se informišite šta je ono što vas zanima prilikom izbora ovog zanimanja te na osnovu toga izaberite odgovarajuće osnovne studije kako forenzika postoji i u oviru drugih studijskih programa. Za neke dodatne smernice u vezi sa ovim pitanjem možete se informisati na linku ovde: https://karijera.bos.rs/savetnica/1231/zelim-da-postanem-forenzicar_-.html
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.