Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Fakultet bezbednosti

Univerzitet u Beogradu

http://www.fb.bg.ac.rs/ ; https://upis-na.fb.bg.ac.rs/


Studentska služba

Telefon: 011/64-51-843, 011/64-51-876, 011/6451-963

Adresa

Gospodara Vučića 50 11040 Beograd

Telefon

011/6451-843

Email

dekanat@fb.bg.ac.rs

Šta mogu da radim sa ovim fakultetom?

Menadžer/ka programa u međunarodnoj organizaciji

HR menadžer/ka - menadžer/ka za ljudske resurse

Policajac/ka

Kriminalista/kinja

Menadžer/ka bezbednosti

Specijalista za virtuelnu bezbednost

Inspektor/ka u policiji

Forenzičar/ka

Korisne informacije

Prijemni ispit se sastoji iz predmeta srednjoškolskog nastavnog plana i programa.

 • Od tri ponuđena premeta (Sociologija, Ekologija i Psihologija) kandidat bira dva iz kojih će polagati prijemni.
 • Iz izabranih predmeta se polažu testovi znanja sa po 30 pitanja (svako pitanje nosi 1 bod).
 • Test znanja je uređen na osnovu srednjoškolske literature:
 • 1. Sociologija, Vladimir Vuletić, udžbenik za III razred stručnih škola i IV razred gimnazije, izdavač KLETT, 2015. ili novije
 • 2. Ekologija i zaštita životne saredina, Ivo Savić i Veljko Terzija, udžbenik za I razred srednjih stručnih škola, izdavač Zavod za udžbenike, 2005. ili novije izdanje
 • 3. Psihologija, Biljana Milojević Apostolović i Nevenka Jovanović, udžbenik za drugi razred gimnazije, izdavač Novi Logos, 2020. izdanje


 • Studijski programi

  Studije nauka bezbednosti

  Osnovne akademske studije (240ESPB)

  Broj studenata: 400

  Visina školarine: 118200 RSD

  Ostale informacije

  150 studenata se upisuje na teret budžeta, dok je 250 samofinansirajuće.