Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Fakultet bezbednosti

Univerzitet u Beogradu

http://www.fb.bg.ac.rs/


Studentska služba

Telefon: 011/6459-643 Imejl: samojlovskig@fb.bg.ac.rs

Adresa

Gospodara Vučića 50 11040 Beograd

Telefon

011/6451-843

Email

dekanat@fb.bg.ac.rs

Šta mogu da radim sa ovim fakultetom?

Menadžer/ka programa u međunarodnoj organizaciji

HR menadžer/ka - menadžer/ka za ljudske resurse

Policajac/ka

Kriminalista/kinja

Menadžer/ka bezbednosti

Specijalista za virtuelnu bezbednost

Inspektor/ka u policiji

Forenzičar/ka

Korisne informacije


Studijski programi

Studije nauka bezbednosti

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 390

Visina školarine: 118200 RSD

Ostale informacije

150 studenata se upisuje na teret budžeta, dok je 240 samofinansirajuće.
Prijemni ispit
Prijemni ispit za upis u prvu godinu osnovnih studija sastoji se iz predmeta srednjoškolskog nastavnog plana i programa i to: Sociologija, Psihologija i Ekologija. Od tri ponuđena predmeta, kandidat bira dva iz kojih će polagati prijemni ispit.

Studijski program osnovnih akademskih studija nastoji da obezbedi i ojača akademsku i profesionalnu kompetenciju studenata za rad na poslovima odbrane, zaštite, bezbednosti i upravljanja ljudskim i socijalnim resursima u civilnom sektoru, u svojstvu rukovodilaca ili referenata u centralnim, regionalnim i lokalnim organima uprave, velikim privrednim sistemima, malim i srednjim preduzećima i privatnim kompanijama, naučno-istraživačkim i stručnim institucijama kao i obrazovnim centrima, neprofitnom sektoru, humanitarnim organizacijama, inspekcijskim službama, medijima, itd. To nalaže izučavanje savremenih međunarodnih odnosa i institucija, ljudskih prava, trajnog/usklađenog razvoja, sistema bezbednosti, teorija kriznih situacija i mirovnih procesa, demokratske kontrole primene sile, savremenih oblika ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i ekosistema i drugih relevantnih sadržaja savremene integralne bezbednosti.