Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Kriminalističko-policijski univerzitet

Policija

https://www.kpu.edu.rs/


Studentska služba

Telefon: 011/3107-129 (strukovne studije), 011/3107-218 (akademske studije), 011/3107-104 (grupa za organizaciju nastave) Imejl: stud.sluzba@kpu.edu.rs

Adresa

Cara Dušana 196 11080 Zemun

Telefon

011/3161-444

Email

dekanat@kpa.edu.rs

Šta mogu da radim sa ovim fakultetom?

Policajac/ka

Kriminalista/kinja

Inspektor/ka u policiji

Forenzičar/ka

Korisne informacije


Studijski programi

Osnovne strukovne studije kriminalistike

Osnovne strukovne studije (180ESPB)

Broj studenata:

Visina školarine: 81000 din.

Ostale informacije

Upisuje se 9 studenata koji se finansiraju iz budžeta.

Test provere sklonosti i sposobnosti se sаstoji iz: 1.testа određenih bаzično-motoričkih sposobnosti; 2.testа opšte informisаnosti;3.testа znаnjа iz srpskog jezikа i književnosti.

Studenti na drugoj i trećoj godini osnovnih strukovnih studija mogu da se opredele za praćenje nastave dve izborne grupe:

 • Kriminalističko-forenzička izborna grupa
 • Policijsko-bezbednosna izborna grupa
  Završetkom strukovnih studija student stiče stručni naziv strukovni kriminalista.

Osnovne akademske studije kriminalistike

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata:

Visina školarine: 81000 din.

Ostale informacije

Upisuje se 45 studenata koji se finansiraju iz budžeta.

Test provere sklonosti i sposobnosti se sаstoji iz: 1.testа određenih bаzično-motoričkih sposobnosti; 2.testа opšte informisаnosti;3.testа znаnjа iz srpskog jezikа i književnosti.

Studenti na trećoj i četvrtoj godini mogu da se opredele za praćenje nastave na jednoj od tri izborne grupe:

 • Kriminalistička izborna grupa
 • Policijska izborna grupa
 • Bezbednosna izborna grupa

   Završetkom akademskih studija student stiče stručni naziv diplomirani kriminalista.

  Osnovne akademske studije Forenzičko inženjerstvo

  Osnovne akademske studije (240ESPB)

  Broj studenata:

  Visina školarine: 81000 din.

  Ostale informacije

  Upisuje se 9 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 31 koji sami plaćaju školarinu.

  Test provere sklonosti i sposobnosti se sаstoji iz: 1.testа opšte informisаnosti;2.testа iz mаtemаtike;3.testа iz hemije.

  Završetkom akademskih studija student stiče stručni naziv diplomirani inženjer tehnologije

  Osnovne akademske studije Informatika i računarstvo

  Osnovne akademske studije (240ESPB)

  Broj studenata:

  Visina školarine: 81000 din.

  Ostale informacije

  Upisuje se 9 studenata koji se finansiraju iz budžeta.

  Test provere sklonosti i sposobnosti se sаstoji iz: 1.testа opšte informisаnosti;2.testа iz mаtemаtike;3.testа iz informatike.

  Završetkom akademskih studija student stiče stručni naziv diplomirani informatičar