Baza zanimanja

Prevodilac/ica

Prevodilac je osoba koja svoju delatnost obavlja u vrlo različitim poslovima. Prevodioci se mogu zaposliti u ambasadama, na televiziji ili radiju, u štamparskim/izdavačkimkućama, turističkim agencijama, preduzećima i kompanijama, u raznimpredstavništvima ili agencijama za prevođenje. Oni mogu obavljati svoj posaoprevodeći tekstove, dokumenta ili direktno prevodeći reči govornika koji govori nanekom od stranih jezika. Osoba koja radi kao prevodilac mora da poseduje izvrsnopoznavanje jezika sa kojeg prevodi, što zahteva konstantno usavršavanje jezika inakon završenog školovanja. Osim navedenog, prevodioci mogu prevoditi knjige irazne spise, dokumenta, članke, filmove, dokumentarne emisije i drugo. Veoma jevažno da poseduje kako usmeno tako i pismeno znanje jezika koji prevodi, kako bimogao prevoditi i sa maternjeg na strani jezik. Takođe, prevodilac može da obavlja ifunkciju lektora prevedenih odeljaka, članaka, knjiga, dokumenata i drugih tekstovakoji su prevedeni sa maternjeg na strani jezik
NVO, Fakultet, Prevodilačka agencija, Škola za strane jezike, državna institucija, televizija, kompanije
Potrebno je da završite studije na filološkom fakultetu za određeni jezik sa kojeg želite
da prevodite.
od 6 meseci do 1 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Kreativno razmišljanje
  • Analitičko razmišljanje
  • Komunikativnost
  • Misaonost
  • Savesnost, odgovoronost
Fleksibilno radno vreme, mogućnost rada od kuće.
Česta vezanost za knjigu i kompjuter.
Potrebno je poznavanje rada na raunaru, sposobnost izražavanja, tečan i jasan govor. Takođe, rad prevodioca zahteva i sposobnost pisanog izražavanja, sposobnost slušanja, kao i društvenost, s obzirom da je u stalnom kontaktu sa ljudima. Neizostavne osobine prevodilaca su preciznost u radu, tačnost i komunikativnost
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.