Baza zanimanja

Chief Diversity Officer (Glavni službenik za različitosti)

Glavni službenik za različitosti je iskusan poslovni rukovodilac i lider koji kreira strategije inkluzije za kompaniju ili školu. Oni se staraju da njihova organizacija ima prijatno radno ili studijsko okruženje za ljude svih polova, rasa, kultura, uzrasta i sposobnosti. Oni podstiču i podržavaju različitost kroz kulturu kompanije, obuku osoblja, aktivnosti na radnom mestu i zapošljavanje.
Identifikuje oblasti organizacije kojima nedostaje raznolikost, dizajnira i organizuje obuke o različitosti za zaposlene, kreira planove različitosti i inkluzije u celoj organizaciji, procenjuje efikasnosti programa različitosti i inkluzije, organizuje multikulturalne događaje, prima i i rešava zabrinutosti zaposlenih u vezi sa diskriminacijom, predstavljanje organizaciju zajednici, regulatornim agencijama i grupama za različitost, savetuje nadređene o pitanjima različitosti i propisima.
Glavni službenici za različitost mogu raditi za vladine agencije, obrazovne institucije, neprofitne organizacije, korporacije i fondacije ili dobrotvorne organizacije.
od 1 do 2 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme nije fleksibilno.
  • Pregovaračke
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Istraživačke
  • Analitičko razmišljanje
  • Pomagačke, humanističke
  • Komunikativnost
  • Druželjubivost
  • Savesnost, odgovoronost
  • Fleksibilnost
  • Dobrodušnost
Različitost i nepostojanje diskriminacije u radnom okruženju povoljno utiče na razvoj neke kompanije. Humani karakter zanimanja pozitivno utiče na poboljšanje kvaliteta života glavnog službenika za različitosti.
Rad može biti iscrpljujuć i zahteva strpljenje.
U ovom poslu nema mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.