Baza zanimanja

https://www.youtube.com/watch?v=-io-uld2JFU&t=387s&ab_channel=TEDxTalks

Muzikoterapeut

Muzikoterapija se može smatrati bezbednom i generalno dobro prihvaćenom intervencijom u pedijatrijskoj zdravstvenoj zaštiti za ublažavanje simptoma i poboljšanje kvaliteta života. Podrazumeva upotrebu muzike kao dopunu rehabilitaciji pojedinca radi poboljšanja njegovog psihološkog, fizičkog, kognitivnog ili socijalnog funkcionisanja. U muzikoterapiji se obično razlikuju četiri glavne metode koje se preklapaju u kliničkoj praksi i mogu se kombinovati: improvizacija, slušanje, rekreacija i kommponovanje. Takođe uključuje pevanje, pisanje muzike, izvođenje muzike, slušanje miuzike, analizu teksta... Važno je napomenuti da je za iskorišćavanje potencijala muzikoterapije na optimalan način neophodna specijalozovana akademska klinička obuka i pažljiv odabir tehnika za intervencije koje odgovaraju potrebama klijenta.
Zdravstvenim centrima i ordinacijama, savetovalištima, školama i obdaništima
Može se kombinovati sa plesom i edukacijom za psihoterapiju.
od 2 do 3 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Kreativno razmišljanje
  • Pomagačke, humanističke
  • Komunikativnost
  • Energičnost
  • Druželjubivost
  • Fleksibilnost
  • Dobrodušnost
Efekti muzikoterapije po zdravlje su veoma pozitivni.
Rad ponekad može biti emotivno iscrpljujuć.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.