Baza zanimanja

Muzikoterapeut

U radu, muzikoterapeut primenjuje skup različitih metoda, neverbalnih i verbalnih, koje u sebe uključuju drevna i savremena znanja i veštine u upotrebi glasa, tela i instrumenata, ali i elektronske i kompjuterske tehnologije. Muzikoterapija se može odvijati u individualnoj ili grupnoj postavci.
Zdravstvenim centrima i ordinacijama, savetovalištima, školama i obdaništima
Gimnazija
Može se kombinovati sa plesom i edukacijom za psihoterapiju.
od 900 do 1000 evra
Terapeutske klinike
od 2 do 3 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Kreativno razmišljanje
  • Pomagačke, humanističke
  • Komunikativnost
  • Energičnost
  • Druželjubivost
  • Radoznalost
  • Fleksibilnost
  • Dobrodušnost
Posao je izuzetno kreativan, omogućava uživanje u terapeutskom efektu muzike i pomaganju drugim ljudima. Efekti po zdravlje su veoma pozitivni.
Rad ponekad može biti emotivno iscrpljujuć.
Muzikoterapija je jedna od najnovijih metoda lečenja koja se praktikuje i na Institutu za psihoterapiju Kliničkog centra u Beogradu. Postoje dve velike oblasti muzikoterapije:
receptivna muzikoterapija - u kojoj subjekat sluša odabrani muzički komad koji mu pomaže da postigne željeni psihološki efekat i
aktivna muzikoterapija - gde terapeut i pacijent komuniciraju glasom ili instrumentom i ostvaruju komunikaciju kada je verbalna komunikacija otežana ili potpuno onemogućena.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.