Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Fakultet muzičke umetnosti

Univerzitet umetnosti u Beogradu

http://www.fmu.bg.ac.rs


Studentska služba

Telefon: 011/2659-272 Imejl: referat@fmu.bg.ac.rs

Adresa

Kralja Milana 50 11000 Beograd

Telefon

011/2659-466

Email

fmuinfo@fmu.bg.ac.rs

Šta mogu da radim sa ovim fakultetom?

Pijanista/kinja

Profesor/ka etnomuzikologije

Solo pevač/ica

Violinista/kinja

Muzikolog/škinja

Muzikoterapeut

Korisne informacije


Studijski programi

Gudački instrumenti

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 20

Visina školarine: 120000 din.

Ostale informacije

Na ovom odseku mogu se studirati:

 • Violina, do 10 studenata
 • Viola, do 4 studenta
 • Vilončelo, do 4 studenta
 • Kontrabas, do 2 studenta
Na prijemnom se polažu:
Violina, Viola i Violončelo:
 • Ispit iz Violine, Viole ili Violončela
 • Ispit iz Solfeđa
Kontrabas:
 • Ispit iz Kontrabasa
 • Ispit iz Solfeđa

Dirigovanje

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 2

Visina školarine: 120000 din.

Ostale informacije

Na prijemnom se polažu:

 • Ispit iz Dirigovanja
 • Ispit iz Klavira
 • Ispit iz Muzičkih oblika i Harmonije
 • Ispit iz Solfeđa

Solo pevanje

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 7

Visina školarine: 120000 din.

Ostale informacije

Na prijemnom se polažu:

 • Ispit iz Solo pevanja
 • Ispit iz Solfeđa
 • Ispit iz Klavira

Klavir

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 20

Visina školarine: 120000 din.

Ostale informacije

Na prijemnom se polažu:

 • Ispit iz Klavira
 • Ispit iz Solfeđa

Kompozicija

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 4

Visina školarine: 120000 din.

Ostale informacije

Na prijemnom se polažu:

 • Ispit iz Muzičkih oblika i Harmonije
 • Ispit iz Klavira
 • Ispit iz Kompozicije
 • Ispit iz Solfeđa

Duvački instrumenti

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 12

Visina školarine: 120000 din.

Ostale informacije

Na ovom odseku mogu se studirati:

 • Flauta, do 3 studenata
 • Oboa, do 2 studenta
 • Klarinet, 1 student
 • Fagot, 1 student
 • Horna, do 2 studenta
 • Truba, do 1 studenta
 • Tuba 1 student
 • Trombon 1 student
Na prijemnom se polažu:
 • Ispit iz Flaute, Oboe, Klarineta, Fagota, Horne, Trube, Trombona ili Tube
 • Ispit iz Solfeđa

Muzikologija

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 10

Visina školarine: 120000 din.

Ostale informacije

Na prijemnom se polažu:

 • Ispit iz Istorije muzike
 • Ispit iz stranog jezika
 • Ispit iz Muzičkih oblika i Harmonije
 • Ispit iz Klavira

Muzička pedagogija

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 20

Visina školarine: 120000 din.

Ostale informacije

Na prijemnom se polažu:

 • Ispit iz Muzičkih oblika i Harmonije
 • Ispit iz Solfeđa
 • Ispit iz Klavira

Muzička teorija

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 12

Visina školarine: 1200000 din.

Ostale informacije

Na prijemnom se polažu:

 • Ispit iz Muzičkih oblika i Harmonije
 • Ispit iz Klavira
 • Ispit iz Solfeđa
 • Ispit iz stranog jezika

Poliinstrumentalni studijski program

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 9

Visina školarine: 120000 din.

Ostale informacije

Na ovom odseku mogu se studirati:

 • Čembalo, 1 student
 • Orgulje, 1 student
 • Harfa, do 2 studenta
 • Udaraljke, 1 student
 • Gitara, do 4 studenta
Na prijemnom se polažu:
Harfa:
 • Ispit iz Harfe
 • Ispit iz Solfeđa
Orgulje:
 • Ispit iz Orgulja
 • Ispit iz Muzičkih oblika i Harmonije
 • Ispit iz Solfeđa
Udaraljke:
 • Ispit iz Udaraljki
 • Ispit iz Solfeđa
Gitara:
 • Ispit iz Gitare
 • Ispit iz Solfeđa
Čembalo:
 • Ispit iz Čembala
 • Ispit iz Klavirske muzike
 • Ispit iz Solfeđa

Etnomuzikologija i etnokoreologija

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 10

Visina školarine: 120000 din.

Ostale informacije

Na prijemnom se polažu:

 • Ispit iz Etnomuzikologije
 • Ispit iz stranog jezika
 • Ispit iz Muzičkih oblika i Harmonije
 • Ispit iz Klavira
 • Ispit iz Solfeđa

Džez i popularna muzika

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 14

Visina školarine: 120000 din.

Ostale informacije

Na ovom odseku mogu se studirati:

 • Džez pevanje do 2 studenta
 • Džez saksofon do 2 studenta
 • Džez truba do 2 studenta
 • Džez trombon 1 student
 • Džez klavir do 2 studenta
 • Džez gitara do 2 studenta
 • Džez kontrabas do 2 studenta
 • Džez bubnjevi 1 student
Na prijemnom se polažu:
Džez pevanje:
 • Ispit iz Džez pevanja
 • Ispit iz Teorije muzike i Solfeđa
Džez saksofon:
 • Ispit iz Džez saksofona
 • Ispit iz Teorije muzike i Solfeđa
Džez truba:
 • Ispit iz Džez trube
 • Ispit iz Teorije muzike i Solfeđa
Džez trombon:
 • Ispit iz Džez trombona
 • Ispit iz Teorije muzike i Solfeđa
Džez klavir:
 • Ispit iz Džez klavira
 • Ispit iz Teorije muzike i Solfeđa
Džez gitara:
 • Ispit iz Džez gitare
 • Ispit iz Teorije muzike i Solfeđa
Džez kontrabas:
 • Ispit iz Džez kontrabasa
 • Ispit iz Teorije muzike i Solfeđa
Džez bubnjevi:
 • Ispit iz Džez bubnjeva
 • Ispit iz Teorije muzike i Solfeđa