Baza zanimanja

Profesor/ka etnomuzikologije

Posao profesora etnomuzikologije (i ostalih stručnih predmeta) u srednjoj muzičkoj školi je izuzetno odgovorno i zanimljivo zanimanje. Početak radnog dana, kao i njegovo trajanje, zavisi od rasporeda časova, pa tako se može desiti da vam je obavezno doći na posao u 12h i da imate samo jedan čas, ili recimo u 10h, ali da imate 7 casova. Učenici srednje muzičke škole časove etnomuzikologije pohađaju u 3. i 4. razredu. Na časovima etnomuzikologije đaci imaju priliku da se upoznaju sa tradicionalnom muzikom i običajima ne samo naroda sa prostora Srbije (u 3. razredu), nego sa celog Balkana (u 4. razredu). Teorijski podaci, koji se obrađuju na časovima uvek su zvučno i vizuelno ilsutrovani. Kao jedan oblik praktičnog usavršavanja znanja stečenog na časovima etnomuzikologije, javlja se izborni predmet Tradcionalno pevanje, u okviru kog đaci uče tradicionalne pesme. Pored obučavanja đaka za izvođenje tradicionalnog repertoara pesama, dužnost profesora etnomuzikologije je i organizovanje koncerata(prezentacije stečenog znanja)i odvođenje učenika na takmičenje (evaluacije stečenog znanja).
,
Srednja muzička škola
Volontiranje, studije
do 6 meseci
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Organizacione
  • Kreativno razmišljanje
  • Komunikativnost
  • Savesnost, odgovoronost
Ovaj posao nije fizički zamoran posao, omogućava rad sa mladim ljudima (koji uvek sa sobom nose određenu količinu zabave), kroz stalnu interakciju sa njima pored toga što profesor ima zadatak da usmerava način razmišljanja učenika i učenici profesoru nude novi pogled na predmet koji predaje.
Posao profesora se ne završava na njegovom radnom mestu, nego jedan deo, kao što je pisanje priprema za čas ili ispravljanje kontrolnih zadataka on mora raditi kod kuće; pored plate koja nije sasvim odgovarajuća, profesori su suočeni sa gubitkom ugleda (po njihovom sopstvenom doivljaju).
Etnomuzikologija je nauka koja se bavi proučavanjem muzičkog folklora. Naziva se još i muzička folkloristika.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.