Baza zanimanja

Muzikolog/škinja

Muzikolog je onaj koji se bavi muzikologijom kao naukom, a muzikologija je naučna analiza i proučavanje muzike koje je zasnovano na istraživanju.
On može i da predaje muzičku kulturu u školskim institucijama (osnovnim i srednjim). Rad sa grupama od 10 do 15 učenika, predavanja, slušanje muzike, gledanje dokumentarnih filmova, sviranje, istraživanje, stvaranje...
Muzička škola, osnovna i srednja škola
do 6 meseci
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Istraživačke
  • Kreativno razmišljanje
  • Komunikativnost
  • Druželjubivost
Radu sa mladima, mogućnost ispoljavanja kreativnog duha...
Često se dešava da dođe do ponavljanja istih pitanja, problema, nastavni plan i program je takav da se uče iste teme.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.