Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Fakultet umetnosti

Univerzitet u Nišu

http://www.artf.ni.ac.rs/


Studentska služba

Telefon: 018/522-396

Adresa

Knjeginje Ljubice 10 18000 Niš

Telefon

018/522-396

Email

info@artf.ni.ac.rs

Šta mogu da radim sa ovim fakultetom?

Akademski/a vajar/ka

Nastavnik/ica likovne kulture

Pijanista/kinja

Solo pevač/ica

Muzikolog/škinja

Korisne informacije


Studijski programi

Slikarstvo

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata:

Visina školarine: RSD

Ostale informacije

Студијски програм Основне академске студије – Сликарство је програм чији је основни циљ оспособљавање студената за бављење ликовном уметношћу и педагогијом. Као такав, упоредив је са студијским програмима сликарства на високошколским ликовним установама у нашој земљи и земљама европског образовног простора. Структура студијског програма је конципирана у складу са захтевима савремене педагошке праксе која омогућава едуковање ликовног педагога и свестране уметничке личности оспособљене за рад у предшколским установама, основним школама, интердисциплинарним истраживачким и уметничким тимовима и рад у установама културе. Стечена знања су претпоставка и предуслов за активно учешће у ликовном животу и наставак усавршавања на мастер академским студијама. Студент завршетком студија стиче академски назив Дипломирани ликовни уметник.

Grafički dizajn

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata:

Visina školarine: RSD

Ostale informacije

Студијски програм Графички дизајн – Основне академске студије – је програм чији је основни циљ оспособљавање студената за бављење примењеном уметношћу и педагогијом. Као такав, упоредив је са студијским програмима графичког дизајна на примењеним високошколским установама у нашој земљи и земљама европског образовног простора. Садржај студијског програма је конципиран у складу са захтевима савремене педагошке праксе која омогућава едуковање ликовног педагога и свестране уметничке личности оспособљене за рад у предшколским установама, основним школама, интердисциплинарним истраживачким, графичким-дизајнерским и уметничким тимовима и рад у установама културе. Стечена знања су претпоставка и предуслов за активно учешће у уметничком животу и наставак усавршавања на мастер академским студијама. Студент завршетком студија стиче академски назив Дипломирани дизajнeр.

Muzička teorija

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata:

Visina školarine: RSD

Ostale informacije

Студијски програм Музичка теорија – Основне академске студије – је програм чији је основни циљ оспособљавање студената за бављење музичком педагогијом. Као такав, упоредив је са студијским програмима музичке педагогије на високошколским музичким установама у нашој земљи и земљама европског образовног простора. Сврсисходност студијског програма огледа се у његовој свеобухватности и могућностима вишеструке примене, односно чињеници да образује студенте за педагошки и креативан рад у школама за основно музичко образовање и основним школама опште-образовног типа, учешће у раду хорских ансамбала, институција културе и медија и наставак усавршавања на Мастер академским студијама.

Izvođačke umetnosti (klavir, violina, viola, violončelo, kontrabas, klarinet, flauta, horna, solo peveanje, gitara, harmonika i udaraljke)

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata:

Visina školarine: RSD

Ostale informacije