Baza zanimanja

Diplomirani psiholog

Učestvuju u postupku dijagnostikovanja psihičkih premećaja, predlažu načine njihovog uklanjanja i prate učinke lečenja. I sami se bave lečenjem nekih poremećaja, kao što su emocionalne smetnje i poremećaji u ponašanju. Bave se i bračnim savetovanjem, problemima delinkvenata, savetovanjem zavisnika itd.
Sistemski opažaju ponašanje ljudi u raznim okolnostima i beleže njihove reakcije, sprovode vrlo temeljne intervjue, sastavljaju upitnike i sprovode anketna ispitivanja, primenjuju testove za ispitivanje ljudskih sposobnosti i osobina ličnosti. Podatke prikupljene ovim metodama zatim obrađuju složenim postupcima statističke analize. Na temelju toga donose sudove o pojedincima i grupama, predlažu terapijske postupke i druge mere za rešavanje ljudskih problema.
U školi, na klinici za mentalno zdravlje, na klinici za odvikavanje od bolesti zavisnosti, u marketinškoj agenciji, u PR agenciji, u nevladinoj organizaciji, kao stručnjaci za ljudske resurse, u vrtićima, u centrima za socijalni rad
Različite vrste seminara za usavršavanje već postojećih znanja
Volonterski rad, praksa
do 60 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
 • Liderske (veštine vođstva)
 • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
 • Analitičko razmišljanje
 • Komunikativnost
 • Druželjubivost
 • Skoncentrisanost
 • Udubljenost
 • Radoznalost
 • Savesnost, odgovoronost
 • Fleksibilnost
 • Dobrodušnost
U stručnom pogledu posao psihologa vrlo je samostalan, bez većeg mešanja nadređenih.
Uz svoje rutinske poslove, psiholog često mora pisati i složene, intelektualno zahtevne, izveštaje i elaborate. Zato su vremenski škripac i pritisci rokova često prisutni u radu psihologa.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.