Baza zanimanja

Pročešljaj našu bazu i saznaj koliko su koja zanimanja plaćena. Opisi zanimanja preporučiće ti i neke fakultete, o kojima više možeš da saznaš iz naše baze. Klikom na "dodaj u omiljene" zanimanje se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Profesor/ka biologije

Evo kako nastavnica u školi opisuje svoj radni dan: "Prosečno provodim 5 sati sa učenicima (nastavni, dodatni i dopunski časovi,razredna sam i imam sekciju). Oko dva sata provodim sa pripremama i sa ispavkom kontrolnih zadataka. Sat ostaje za vođenje dnevnika i ostale administracije, za rad sa rodit...

Somatoped / somatopetkinja

Prevencija invalidnosti, rana detekcija, dijagnostika-prognostika, rehabilitacioni defektološki tretman, specijalna edukacija, profesionalno osposobljavanje i socijalizacija.

Logoped / logopetkinja

Prevencija, dijagnosticiranje i tretman svih procesa i funkcija vezanih za funkciju govora (osobe sa govornim smetnjama), te percepcijom i produkcijom oralnog i pisanog jezika (osobe sa poteškoćama u pisanju i čitanju), kao i oblicima neverbalne komunikacije (za osobe oštećenog sluha).

Violinista/kinja

Svira muzički instrument kao solista ili kao član muzičke grupe, na primer orkestar ili bend, u svrhu zabavljanja publike. Studira i uvežbava muziku da bi naučio i interpretirao partiture. Svira iz pamćenja ili prateći napisane note. Može improvizovati, komponovati, može pratiti solistu ili nekog dr...

Viši/a savetnik/ica za omladinski sektor

Provera mailova, menjanje back up kaseta, najava troškova za kancelariju i predstojeće događaje, slanje računa na plaćanje, organizacija događaja, koktela, pozivanje medija, vođenje projekata, komunikacija sa poslovnim saradnicima, poslovne posete i sastanci, izveštaji.

Vaspitač/ica za rad u domu za nezbrinutu decu i decu ometenu u razvoju

Rad se zasniva na planu i programu same institucije, koji su prilagođeni uzrastu i mogućnostima dece. Vaspitač vodi brigu o fizičkom, psihičkom, socijalnom, emotivnom, kognitivnom razvoju, o razvoju komunikacije i stvaralaštva. Takođe su bitne i analize koje vaspitač pravi na osnovu evaluacije progr...

Pedagog/škinja u centru za socijalni rad

Poslovi procenjivanja snaga i slabosti pojedinca i porodice (intervjui, terenske posete, analiza dokumentacije, saradnja sa školama, bolnicama, policijom), planiranje usluga i mera iz domena socijalne i porodične zaštite, realizacija planiranih usluga, evaluacija efekata usluga. Procenjivanja razvoj...

Menadžer/ka projekata

Planiranje projekata, organizovnja i koordinacija radnih zadataka, određivanje rokova, kontrola rada i motivacija izvršitelja, evaluacija rada.

Andragog/andragoškinja

Andragozi poznaju sve karakteristike, specifičnosti i načine na koje odrasli ljudi uče i znaju kako da prilagode proces učenja tako da odgovara potrebama odraslog polaznika, i da podstiču lični razvoj pojedinca. Isto tako, andragozi se bave i barijerama sa kojima se odrasli polaznici susreću tokom u...

Muzikoterapeut

U radu, muzikoterapeut primenjuje skup različitih metoda, neverbalnih i verbalnih, koje u sebe uključuju drevna i savremena znanja i veštine u upotrebi glasa, tela i instrumenata, ali i elektronske i kompjuterske tehnologije. Muzikoterapija se može odvijati u individualnoj ili grupnoj postavci.

Pedagoški/a asistent/kinja

Pedagoški asistent je profesionalno obučen član školskog osoblja koji, u radu sa nastavnicima, decom, porodicama i zajednicom, pomaže deci iz marginalizovanih grupa da iskoriste sve prednosti obrazovanja i prevaziđu teškoće sa kojima se suočavaju tokom školovanja. Uloga pedagoškog asistenta kao novo...

Sportski psiholog/psihološkinja

Sportska psihologija je interdisciplinarna nauka koja povezuje znanja iz biomehanike, fiziologije, kineziologije, psihologije i proučava kako psihološki faktori utiču na postignuća sportista i sportistkinja. Sportski psiholog podrška je sportisti, tako što mu pomaže da se, pored fizičke pripreme i...

Chief Diversity Officer

Ovo zanimanje zahteva poznavanje rada sa osetljivim grupama. Chief Diversity Officer ima zadatak da obuči svakog zaposlenog kako da postupa sa klijentima ili da radi na stvaranju atmosfere u radnom okruženju u kom nema diskriminacije i ekskluzije.

Personalni asistent/kinja za osobu sa invaliditetom

Personalni asistent/kinja je osoba koja pomaže klijentu sa invaliditetom u obavljanju različitih aktivnosti koje klijent definiše kao svoje potrebe. To može biti pružanje pomoći u svakodnevnim aktivnostima ili pri obavljanju posla. Klijenti su zapravo ti koji jasno definišu opis posla i dogovaraju s...

Sudski tumač za znakovni jezik

Dijapazon usluga koje mogu pružiti sudski tumači i prevodioci za znakovni jezik kreće se od onih najjednostavnijih kao što je komunikacija sa učesnicima na određenom događaju, poput poslovne konferencije, simpozijuma ili, pak sastanka, preko pomoći osoba koje imaju oštećenje govora ili sluha priliko...

Psihoterapeut/Psihoterapeutkinja

Dobar psihoterapeut je posvećen pomaganju ljudima da se suoče sa različitim životnim izazovima, situacijama i odlukama. Kroz dijalog, u okviru psihoterapijskih sesija, psihoterapeut nastoji da razume pacijenta i pruži mu psihološku pomoć. Psihoterapija ima različite ciljeve: pružanje podrške u preva...

Pedagog/škinja u školi i predškolskoj ustanovi

Pedagozi koji su zaposleni u školama i predškolskim ustanovama najčešće su deo stručnog tima, koji pored pedagoga čine psiholog i ponekad defektolog. U školi i predškolskoj ustanovi pedagozi rade na uspostavljanju podsticajne sredine za organizaciju i sprovođenje vaspitno obrazovnih aktivnosti. Peda...

Zdravstveni negovatelj/ica

Zdravstveni negovatelji/ice neguju nemoćne, nepokretne i slabo pokretne pacijente. Posao podrazumeva nameštanje kreveta, menjanje posteljine, pomoć nepokretnima pri promeni položaja tela u krevetu, pomoć pri ustajanju, odlasku do toaleta, hranjenje, oblačenje, kupanje, umivanje i održavanje pacijent...