Baza zanimanja

Sudski tumač za znakovni jezik

Dijapazon usluga koje mogu pružiti sudski tumači i prevodioci za znakovni jezik kreće se od onih najjednostavnijih kao što je komunikacija sa učesnicima na određenom događaju, poput poslovne konferencije, simpozijuma ili, pak sastanka, preko pomoći osoba koje imaju oštećenje govora ili sluha prilikom suskih procesa, davanja izjava nadležnim institucijama ili, pak venčanja, odnosno apliciranja za vize i u drugim prilikama, pa do prevođenja informativnih emisija, serija, filmova i svih ostalih audio i video sadržaja.
sudovi, ministarstvo pravde.
Škola srpskog znakovnog jezika u organizacijama gluvih osoba, dobijanje licence za sudskog tumača
od 300 do 400 evra
Tumač za znakovni jezik, sudski tumač
preko 3 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Administrativne
  • Komunikativnost
  • Skoncentrisanost
  • Savesnost, odgovoronost
Ovaj posao umnogome olakšava život ljudi sa određenim smetnjama.
U ovom poslu nema mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.