Baza zanimanja

Inženjer/ka industrijskog menadžmenta

Radni sastanak sa nadređenima i sa podređenima, organizovanje i podela dužnosti na mesečnom nivou, praćenje rada zasposlenih, koordinacija i izveštavanje, radni sastanci sa klijentima.
Istraživačko-marketinška jedinica u firmi orijentisanoj na industrijsku porizvodnju, menadžeri operative, menadžeri logistike, marketing menadžeri, menadžeri ljudskih resursa, izvršni direktori preduzeća, direktori proizvodnje.
Kongresi, seminari i kursevi iz različitih oblasti menadžmenta, marketinga, finansija. Usavršavanje stranih jezika i rada na računaru.
Kurir, anketar, komercijalista, administrativni radnik. Potrebno je da menadžer prođe sve organizacione jedinice (sektore), kako bi razvio sposobnosti upravljanja i rukovođenja preduzećem u celini.
preko 3 godine
do 60 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Liderske (veštine vođstva)
  • Pregovaračke
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Organizacione
  • Timski rad
  • Komunikativnost
  • Energičnost
  • Skoncentrisanost
  • Savesnost, odgovoronost
Uvek ste u kontaktu sa novim licima. Posao je veoma dinamične prirode.
Postoji mogućnost izloženosti stresu.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje neće biti posla za 5 narednih godina.