Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Tehnički fakultet u Boru

Univerzitet u Beogradu

http://www.tf.bor.ac.rs/


Studentska služba

Telefon: 030/422-375 Imejl: smancic@tf.bor.ac.rs

Adresa

Vojske Jugoslavije 12 19210 Bor

Telefon

030/424-555

Email

dekan@tfbor.ac.rs

Šta mogu da radim sa ovim fakultetom?

Inženjer/ka industrijskog menadžmenta

Inženjer/ka metalurgije

Korisne informacije


Studijski programi

Rudarsko inženjerstvo

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 40

Visina školarine: 50000 RSD

Ostale informacije

33 studenta/studentkinja se upisuje na teret budžeta, dok njih 7 plaća školarinu.
Nastava se realizuje kroz sledeće module:

 • Eksploatacija ležišta mineralnih sirovina
 • Priprema mineralnih sirovina
 • Reciklažne tehnologije i održivi razvoj

Prijemni ispit polaže se iz predmeta:
 • Matematika,
 • Fizika,
 • Hemija ili
 • Osnovi ekonomije.

Metalurško inženjerstvo

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 20

Visina školarine: 50000 RSD

Ostale informacije

17 studenata upisuje se na teret budžeta, dok njih troje plaća školarinu.
U okviru ovog modula postoje 2 modula:

 • Ekstraktiva metalurgija
 • Prerađivačka metalurgija

Tehnološko inženjerstvo

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 60

Visina školarine: 50000 RSD

Ostale informacije

50 studenata se upisuje na teret budžeta, dok njih 10 plaća školarinu.
Studenti se opredeljuju za jedan od sledečih modula:

 • Neorganska hemijska tehnologija
 • Inženjerstvo zaštite životne sredine

Prijemni ispit polaže se iz predmeta:
 • Matematika,
 • Fizika,
 • Hemija ili
 • Osnovi ekonomije.

Inženjerski menadžment

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 120

Visina školarine: 50000 RSD

Ostale informacije

100 studenata se upisuje na teret budžeta, dok njih 20 plaća školarinu.
U okviru ovog studijskog programa postoje 2 modula:

 • Poslovni menadžment ili
 • Informatički menadžment