Baza zanimanja

Komercijalni/a direktor/ka

Komercijalni direktor obavlja poslove vezane za nabavku i prodaju robe i/ili usluga. Ukoliko vrši nabavku, komercijalni direktor je zadužen za nabavku sirovina ukoliko je u pitanju proizvodna delatnost ili gotovih proizvoda ukoliko je u pitanju prodajna delatnost. Takođe, vrše prodaju, odnosno plasiranje gotovih proizvoda na tržištu.

S obzirom da izvršava veoma složen zadatak nabavke i prodaje, komercijalni direktor ima obavezu sastavljanja planova na osnovu kojih će se realizovati konkretni zadaci nabavke i prodaje. Zbog toga, komercijalni direktor mora bitu u toku sa kretanjima sirovina i gotovih proizvoda na tržištu, tačnije mora utvrditi cenu, kvalitet i troškove koji nastaju u izradi i/ili transportu proizvoda. Kada se ti parametri odrede, planira se nabavka sirovina za proizvodnju, odnosno utvrđuje se konačna cena gotovog proizvoda.

Odgovornosti komercijalnog direktora: sastavljanje planova nabavke i prodaje, praćenje kretanja na tržištu, održavanje kontakata sa dobavljačima i kupcima, ugovaranje nabavke i prodaje, praćenje realizacije ugovorenog posla, sastavljanje izveštaja
Kompanijama koje se bavi prodajom, privatnim firmama za prodaju, predstavništvima stranih kompanija
Stručni seminari o poslovnom obrazovanju
Komercijalista, radnik u prodaji
od 1 do 2 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
 • Liderske (veštine vođstva)
 • Pregovaračke
 • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
 • Administrativne
 • Organizacione
 • Kreativno razmišljanje
 • Analitičko razmišljanje
 • Trgovačke
 • Timski rad
 • Menadžment novca
 • Komunikativnost
 • Druželjubivost
 • Misaonost
 • Skoncentrisanost
 • Udubljenost
 • Savesnost, odgovoronost
Komercijalni direktori svoj posao izvršavaju unutar samih preduzeća, dok često borave i van preduzeća. To se uglavnom dešava u toku poseta klijentima i dobavljačima, koji su ponekad i u drugim gradovima, tako da često i putuju. Zaduženi su za zakazivanje sastanaka i ugovaranja poslova tako da su to najčešći razlozi boravka komercijalnog direktora van ustanove u kojoj rade.
Posao komercijalnog direktora zahteva mnoge odgovornosti, prilikom ugovaranja poslova, rešavanja reklamacija kupaca, tokom izrade planova, tako da su često pod stresom.
Ovo radno mesto iziskuje ambicioznu, telentovanu i lojalnu ličnost, koja ima odlične pregovaračke sposobnosti, veštinu dobrog planiranja i organizovanja, osećaj za timski rad i usmerenost ka rezultatima i ispunjenju planiranih ciljeva. Veoma je bitna komunikativnost i uverljivost u kontaktu sa klijentima i dobavljačima.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.