Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Državni univerzitet u Novom Pazaru

Univerzitet u Novom Pazaru

http://www.np.ac.rs/



Studijski programi

Departman za pravne nauke

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 80

Visina školarine: 50000 din.

Ostale informacije

 • Prava (40 studenata se upisuje na budžet, a 40 plaća školarinu)
Na prijemnom ispitu za studijski program Pravo polažu se:
 • Srpski jezik i
 • Istorija

Departman za filozofske nauke

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 75

Visina školarine: 50000 din.

Ostale informacije

Departman ima sledeće studijske programe:

 • Psihologija (20 studenata se prima na budžet, a 15 plaća školarinu)
 • Vaspitač u predškolskim ustanovama (20 studenata se prima na budžet, a 20 plaća školarinu)
Na prijemnom ispitu za studijski program Psihologija polažu se:
 • Opšta znanja-informisanost
 • Poznavanje psihologije
Na prijemnom ispitu za studijski program Vaspitač u predškolskim ustanovama polažu se:
 • Opšta znanja-informisanost i
 • Eliminacioni test sklonosti i sposobnosti (fizičke sposobnosti, muzika i govor)
 • Poznavanje psihologije ili test iz srskog jezika (po izboru)

Departman za matematičke nauke

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 170

Visina školarine: 50000 din.

Ostale informacije

U okviru ovog departmana postoje sledeći studijski programi:

 • Matematika (60 studenata se prima na budžet, a 15 plaća školarinu)
 • Informatika i matematika (80 studenata se upisuje na budžet, a 15 plaća školarinu) Na prijemnom ispitu polaže se:
  • Matematika

Departman za biomedicinske nauke

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 105

Visina školarine: 60000 din.

Ostale informacije

U okviru ovog departmana postoje sledeći studijski programi:

 • Biologija (20 studenata se prima na budžet, a 15 plaća školarinu)
 • Rehabilitacija (25 studenata se upisuje na budžet, a 10 plaća školarinu)
 • Sport i fizičko vaspitanje (25 studenata se upisuje na budžet, a 10 plaća školarinu)
Na prijemnom ispitu za studijski program Biologija polaže se:
 • Biologija
Na prijemnom ispitu za studijski program Rehabilitacija polaže se:
 • Biologija
Na prijemnom ispitu za studijski program Sport i fizičko vaspitanje polaže se:
 • Opšta znanja-informisanost
 • Provera sklonosti i sposobnosti

Departman za tehničke nauke

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 234

Visina školarine: 60000 din.

Ostale informacije

U okviru ovog departmana postoje sledeći studijski programi:

 • Arhitektura (20 studenata se prima na budžet, a 15 plaća školarinu)
 • Građevinarstvo (30 studenata se upisuje na budžet, a 20 plaća školarinu)
 • Računarska tehnika (94 studenata se upisuje na budžet, a 15 plaća školarinu)
 • Softversko inženjerstvo (40 studenata se upisuje na budžet)
Na prijemnom ispitu za studijski program Arhitektura polažu se:
 • Matematika i
 • Test skolonosti i sposobnosti
Na prijemnom ispitu za studijske programe Građevinarstvo, Računarska tehnika i Softversko inženjerstvo polaže se:
 • Matematika

Departman za biotehničke nauke za nastavu u Sjenici

Osnovne akademske studije (180 ESPB)

Broj studenata: 60

Visina školarine: 60000 din.

Ostale informacije

U okviru ovog departmana postoje sledeći studijski programi:

 • Agronomija (30 studenata se prima na budžet)
 • Prehrambena tehnologija (30 studenata se upisuje na budžet) Oba studijska programa su trogodišnja i nose 180 ESPB. Nakon završene agronomije dobija se zvanje inženjer poljoprivrede, a nakon završene prehrambene tehnologije inženjer tehnologije. Na prijemnom ispitu za oba studijska programa polaže se jedan od testova po izboru, iz:
  • Matematika ili
  • Hemije

Departman za hemijsko-tehnološke nauke

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 50

Visina školarine: 60000 din.

Ostale informacije

 • Hemija (35 studenata se prima na budžet, a 15 plaća školarinu) Na prijemnom ispitu za studijski program Hemija polaže se:
  • Hemija

Departman za filološke nauke

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 65

Visina školarine: 50000 din.

Ostale informacije

Departman ima sledeće studijske programe:

 • Srpska književnost i jezik (20 studenata se upisuje na budžet, a 15 plaća školarinu)
 • Engleski jezik i književnost (15 studenata se upisuje na budžet, a 15 plaća školarinu)
Na prijemnom ispitu za studijski program Srpska književnost i jezik polaže se:
 • Srpski jezik i književnost
Na prijemnom ispitu za studijski program Engleski jezik i književnost polaže se:
 • Engleski jezik i književnost

Departman za ekonomske nauke

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 120

Visina školarine: 50000 din.

Ostale informacije

Departman ima sledeće studijske programe:

 • Ekonomija (40 studenata se upisuje na budžet, a 40 plaća školarinu)
 • Poslovna informatika (40 studenata se upisuje na budžet) Na prijemnom ispitu polažu se dva testa po izboru, od sledeća tri:
  • test iz matematika
  • test iz nformatike
  • test iz osnova ekonomije