Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Državni univerzitet u Novom Pazaru

Univerzitet u Novom Pazaru

http://www.np.ac.rs/Studijski programi

Departman za filozofske nauke

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 100

Visina školarine: 60000 RSD

Ostale informacije

Departman ima sledeće studijske programe:

 • Psihologija (30 studenata se prima na budžet, a 20 plaća školarinu)
 • Vaspitač u predškolskim ustanovama (30 studenata se prima na budžet, a 20 plaća školarinu)

Departman za prirodno - matematičke nauke

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 100

Visina školarine: 70000 RSD

Ostale informacije

U okviru ovog departmana postoje sledeći studijski programi:

 • Matematika (30 studenata se prima na budžet, a 10 plaća školarinu)- Školarina 60.000 dinara
 • Hemija (20 studenata se upisuje na budžet, a 10 plaća školarinu) - Školarina 70.000 dinara
 • Biologija ( 20 studenata se upisuje na budžet, 10 plaća školarinu) - Školarina 70.000 dinara

Departman za biomedicinske nauke

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 100

Visina školarine: 70000 RSD

Ostale informacije

U okviru ovog departmana postoje sledeći studijski programi:

 • Farmacija (20 studenata se prima na budžet, a 10 plaća školarinu) - ***Školarina iznosi 120.000 dinara
 • Rehabilitacija (30 studenata se upisuje na budžet, a 10 plaća školarinu) - Školarina iznosi 70.000 dinara
 • Sport i fizičko vaspitanje (20 studenata se upisuje na budžet, a 10 plaća školarinu) - Školaina iznosi 70.000 dinara

 • Departman za tehničko - tehnološke nauke

  Osnovne akademske studije (240ESPB)

  Broj studenata: 100

  Visina školarine: 70000 RSD

  Ostale informacije

  U okviru ovog departmana postoje sledeći studijski programi:

  • Arhitektura (35 studenata se prima na budžet, a 25 plaća školarinu)
  • Građevinarstvo (30 studenata se upisuje na budžet, a 20 plaća školarinu)
  • Računarska tehnika (40 studenata se upisuje na budžet, a 10 plaća školarinu)
  • Softversko inženjerstvo (50 studenata se upisuje na budžet, dok 10 plaća školarinu)
  • Agronomija (30 studenta se upisuje na budžet)
  • Prehrambena tehnologija (30 studenata se upisuje na budžet)

  Departman za filološke nauke

  Osnovne akademske studije (240ESPB)

  Broj studenata: 30

  Visina školarine: 60000 RSD

  Ostale informacije

  Departman ima sledeće studijske program:

 • Engleski jezik i književnost (20 studenata se upisuje na budžet, a 10 plaća školarinu)

 • Departman za ekonomske nauke

  Osnovne akademske studije (240ESPB)

  Broj studenata: 60

  Visina školarine: 60000 RSD

  Ostale informacije

  Departman ima sledeće studijski program:

 • Poslovna informatika (40 studenata se upisuje na budžet, dok 20 plaća školarinu)