Baza zanimanja

Nastavnik/ca matematike

Profesor matematike predaje matematiku u osnovnim i srednjim školama. Usmeno i pismeno ispituje učenike i ocenjuje njihovo znanje iz matematike. Evaluacija mora biti detaljna i objektivna, jer svaka greška može oštetiti učenika.

Profesor matematike svojim radom i sopstvenim primerom obrazuje učenike i utiče na njihov lični razvoj. Sarađuje sa ostalim nastavnicima u timu (pre svega sa odeljenjskim starešinama učenika kojima predaje), sa direktorom, školskim psihologom i pedagogom, i sa roditeljima učenika (na informativnim i roditeljskim sastancima).

Profesori matematike cene i prate rad i napredovanje učenika u matematici. Ovo zanimanje obuhvata individualni i grupni rad sa darovitim učenicima, ali i onima koji imaju poteškoća u učenju. Profesori matematike pripremaju učenike za takmičenja iz matematike.

Školska godina za profesora počinje već u avgustu, kada priprema godišnji plan časa, a istovremeno, kod kuće, piše pripreme za svaki čas. Uz ovu profesiju obično ide i uloga odeljenskog starešine: učitelju se poverava posebna briga o određenom odeljenju, gde je potrebna aktivna saradnja sa roditeljima dece u odeljenju. Neophodno je stalno stručno usavršavanje u oblasti matematike, ali i metodike nastave. Pored vaspitno-obrazovnog rada odnose se i odgovarajući tehnički i administrativni poslovi: ispravljanje testova, pisanih radova i maturskih aktivnosti, planiranje, vođenje evidencije, izrada statističkih izveštaja, rasporeda časova i aktivnosti itd.
Srednjim i osnovnim školama, držanje privatnih časova
Obuke za stručno usavršavanje nastavnika koje je akreditovao Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja.
Stručna praksa na fakultetu, pripravnički staž i položen ispit za dobijanje licence za rad.
do 6 meseci
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
 • Liderske (veštine vođstva)
 • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
 • Organizacione
 • Istraživačke
 • Kreativno razmišljanje
 • Analitičko razmišljanje
 • Veština rada pod pritiskom
 • Komunikativnost
 • Druželjubivost
 • Misaonost
 • Skoncentrisanost
 • Radoznalost
 • Savesnost, odgovoronost
 • Fleksibilnost
Rad sa mladim ljudima.
Nastavnik dosta vremena provede u pripremama i pisanju.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.