Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Prirodno-matematički fakultet

Univerzitet u Novom Sadu

http://www.pmf.uns.ac.rsStudijski programi

Osnovne akademske studije - Diplomirani biolog

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 80

Visina školarine: 107690 RSD

Ostale informacije

55 studenata se finansira iz budžeta, a 25 plaća školarinu.

Osnovne akademske studije - Diplomirani ekolog

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 60

Visina školarine: 107690 RSD

Ostale informacije

45 studenata se finansira iz budžeta, a 15 plaća školarinu.

Osnovne akademske studije - Fizika

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 55

Visina školarine: 54450 RSD

Ostale informacije

52 studenata se finansira iz budžeta, a 12 plaća školarinu.

Osnovne akademske studije - Profesor geografije

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 40

Visina školarine: 75000 RSD

Ostale informacije

20 studenata se finansira iz budžeta, a 10 plaća školarinu.

Osnovne akademske studije - Hemija

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 60

Visina školarine: 107690 RSD

Ostale informacije

57 studenata se finansira iz budžeta, a 3 plaća školarinu.

Osnovne akademske studije - Hemija - kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 35

Visina školarine: 107690 RSD

Ostale informacije

30 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.

Osnovne akademske studije - Turizam

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 185

Visina školarine: 160000 RSD

Ostale informacije

57 studenata se finansira iz budžeta, a 103 plaća školarinu.
Nastava se realizuje kroz 4 modula:

  • Turizam (15 iz budžeta, 45 samofinansirajućih)
  • Hotelijerstvo (15 iz budžeta, 25 samofinansirajućih)
  • Gastronomija (15 iz budžeta, 20 samofinansirajućih)
  • Lovni turizam (15 iz budžeta, 20 samofinansirajućih)

Osnovne akademske studije - Matematika

Osnovne akademske studije (180 ESPB)

Broj studenata: 27

Visina školarine: 96000 RSD

Ostale informacije

22 studenata se finansira iz budžeta, a 2 plaća školarinu.

Osnovne akademske studije - Zaštita životne sredine

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 30

Visina školarine: 107690 RSD

Ostale informacije

25 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.

Osnovne strukovne studije - Optometrija

Osnovne strukovne studije (180ESPB)

Broj studenata: 27

Visina školarine: 218900 RSD

Ostale informacije

Svi studenti se upisuju kao samofinansirajući.

Strukovne studije - Računarske nauke

Osnovne akademske studije (180 ESPB)

Broj studenata: 45

Visina školarine: 118000 RSD

Ostale informacije

40 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.

Integrisane akademske studije master profesor fizike

Integrisane akademske studije (300ESPB)

Broj studenata: 25

Visina školarine: 54450 RSD

Ostale informacije

20 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.

Integrisane akademske studije master profesor matematike

Integrisane akademske studije (300ESPB)

Broj studenata: 54

Visina školarine: 54450 RSD

Ostale informacije

50 studenata se finansira iz budžeta, a 4 plaća školarinu.

Osnovne akademske studije - Geoinformatika

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 25

Visina školarine: 120000 RSD

Ostale informacije

20 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu

Osnovne akademske studije - Profesor geografije

Broj studenata: 40

Visina školarine: 75000 RSD

Ostale informacije

20 studenata se finansira iz budžeta, a 10 plaća školarinu.

Osnovne akademske studije - Primenjena matematika

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 54

Visina školarine: 96000 RSD

Ostale informacije

45studenata se finansira iz budžeta RS, dok se 9 studenata samostalno finansira.

Osnovne akademske studije - Informacione tehnologije

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 80

Visina školarine: 118000 RSD

Ostale informacije

70 studenata se finansra iz budžeta RS, dok se 10 studenata samostalno finansira.

Osnovne strukovne stdiije Optometrija

Osnovne akademske studije (180 ESPB)

Broj studenata: 27

Visina školarine: 218900 RSD

Ostale informacije

Prima se 30 studenata koji se samostalno finansiraju.