Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Prirodno-matematički fakultet

Univerzitet u Novom Sadu

http://www.pmf.uns.ac.rs


Korisne informacije


Studijski programi

Biohemija

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 35

Visina školarine: 107690 din.

Ostale informacije

30 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.
Na prijemnom ispitu polaže se:

 • Hemija

Biologija

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 80

Visina školarine: 90750 din.

Ostale informacije

55 studenata se finansira iz budžeta, a 25 plaća školarinu.
Na prijemnom ispitu polaže se:

 • Biologija

Ekologija

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 60

Visina školarine: 90750 din.

Ostale informacije

44 studenata se finansira iz budžeta, a 16 plaća školarinu.
Na prijemnom ispitu polaže se:

 • Biologija

Fizika

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 55

Visina školarine: 54450 din.

Ostale informacije

46 studenata se finansira iz budžeta, a 9 plaća školarinu.
Nastava se realizuje kroz 2 studijska programa:

 • Diplomirani fizičar (45 iz budžeta, 5 samofinansirajućih) sa modulima:
  • Istraživački
  • Medicinska fizika
  • Fizika-astronomija
  • Fizika-meteorologija
 • Diplomirani profesor fizike (30 iz budžeta, nema samofinansirajućih)
Na prijemnom ispitu polaže se jedan predmet po izboru:
 • Fizika
 • Matematika
 • Astronomija

Geografija

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 20

Visina školarine: 54450 din.

Ostale informacije

10 studenata se finansira iz budžeta, a 10 plaća školarinu.
Nastava se realizuje kroz 2 studijska programa:

 • Diplomirani geograf (10 iz budžeta, 10 samofinansirajućih)
 • Diplomirani profesor geografije (18 iz budžeta, 22 samofinansirajućih)

Na prijemnom ispitu polaže se:
 • Geografija

Hemija

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 60

Visina školarine: 107690 din.

Ostale informacije

57 studenata se finansira iz budžeta, a 3 plaća školarinu.
Na prijemnom ispitu polaže se:

 • Hemija

Hemija - kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 35

Visina školarine: 107690 din.

Ostale informacije

30 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.
Na prijemnom ispitu polaže se:

 • Hemija

Integrisane akademske studije - nastava hemije

Integrisane akademske studije (300ESPB)

Broj studenata: 20

Visina školarine: 90500 din.

Ostale informacije

16 studenata se finansira iz budžeta, a 4 plaća školarinu.

Turizam

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 160

Visina školarine: 107690 din.

Ostale informacije

57 studenata se finansira iz budžeta, a 103 plaća školarinu.
Nastava se realizuje kroz 4 modula:

 • Turizam (18 iz budžeta, 47 samofinansirajućih)
 • Hotelijer (19 iz budžeta, 21 samofinansirajućih)
 • Gastronomija (10 iz budžeta, 25 samofinansirajućih)
 • Lovni turizam (10 iz budžeta, 10 samofinansirajućih)

Na prijemnom ispitu polaže se:
 • Geografija
 • Turistička geografija
 • Ekonomika turizma

Matematika

Osnovne akademske studije (180 ESPB)

Broj studenata: 27

Visina školarine: 54450 din.

Ostale informacije

25 studenata se finansira iz budžeta, a 2 plaća školarinu.
Na prijemnom ispitu polaže se:

 • Matematika

Zaštita životne sredine

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 30

Visina školarine: 107690 din.

Ostale informacije

24 studenata se finansira iz budžeta, a 6 plaća školarinu.
Na prijemnom ispitu polaže se:

 • Hemija

Optometrija

Osnovne strukovne studije (180ESPB)

Broj studenata: 30

Visina školarine: 218900 din.

Ostale informacije

Svi studenti se upisuju kao samofinansirajući.
Na prijemnom ispitu polaže se:

 • Optika

Računarske nauke

Osnovne akademske studije (180 ESPB)

Broj studenata: 45

Visina školarine: 77440 din.

Ostale informacije

40 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.

Integrisane akademske studije master profesor biologije

Integrisane akademske studije (300ESPB)

Broj studenata: 40

Visina školarine: 90750 din.

Ostale informacije

35 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.

Integrisane akademske studije master profesor fizike

Integrisane akademske studije (300ESPB)

Broj studenata: 25

Visina školarine: 54450 din.

Ostale informacije

20 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.

Integrisane akademske studije master profesor matematike

Integrisane akademske studije (300ESPB)

Broj studenata: 55

Visina školarine: 54450 din.

Ostale informacije

50 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu.

Geoinformatika

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 25

Visina školarine: 90750 din.

Ostale informacije

20 studenata se finansira iz budžeta, a 5 plaća školarinu

Profesor geografije

Broj studenata: 40

Visina školarine: 54450 din.

Ostale informacije

20 studenata se finansira iz budžeta, a 20 plaća školarinu.