Baza zanimanja

Biolog / biološkinja

Biolozi proučavaju žive organizme i njihove odnose s okolinom. Polazeći od jedinke kao celine i ćelije kao osnovne jedinice života, biolozi u saradnji s drugim naučnicima otkrivaju fizičko-hemijske zakonitosti i molekularnu osnovu života. Znanja na molekularnom nivou nastoje da objasne složenije celine, kao što su žive ćelije, organizmi i populacije. Posao biologa može biti veoma raznolik. Neki biolozi se bave istraživanjem kako bi unapredili svoje znanje i razumevanje strukture i funkcije živih organizama. Oni sprovode mnoga terenska i laboratorijska ispitivanja i eksperimente kako bi otkrili složene međusobne odnose u ekosistemu. Neki biolozi sprovode istraživanja u cilju razvoja novih farmakoloških agenasa, zaštite životne sredine, povećanja plodnosti biljaka itd. Posebnu grupu čine nastavnici koji predaju biologiju u osnovnim i srednjim školama i na fakultetima.

Biolozi se mogu svrstati u jednu od užih grupa, u zavisnosti od oblasti biologije kojom se bave. Botaničari proučavaju svet biljaka, njihovu građu i funkciju, i bave se utvrđivanjem uzroka i lečenjem biljnih bolesti i dr. Zoolozi proučavaju životinje, njihovo ponašanje, bolesti, poreklo i sprovode eksperimente na njima u prirodnim i laboratorijskim uslovima. Oni takođe ispituju strukturu tkiva i organa seciranjem mrtvih životinja. Ekolozi istražuju međuodnos između živih bića i njihovog okruženja. Oni donose odluke vezane za zaštitu prirode i očuvanje životne sredine. Fiziolozi proučavaju vitalne funkcije biljaka, životinja i ljudi. Mikrobiolozi proučavaju mikroorganizme, dejstvo antibiotika na njih itd., dok molekularni biolozi proučavaju proces nasleđivanja i genetski materijal.
naučno-istraživačkim institutima, farmaceutskim kompanijama, institutima za zaštitu životne sredine, državnim službama za prirodne resurse,u školama i fakultetima. Rad na terenu ili laboratorijama.
Potrebno je konstantno usavršavanje znanja.
Praksa ili volontiranje u nekom naučno-istraživačkom institutu.
od 6 meseci do 1 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Organizacione
  • Istraživačke
  • Analitičko razmišljanje
  • Tehničke, manipulativne veštine
  • Timski rad
  • Misaonost
  • Skoncentrisanost
  • Udubljenost
  • Savesnost, odgovoronost
Posao je veoma zanimljiv. Izleti na koje idu zbog terenskih istraživanja su velike avanture.
Biolozi većinu poslova obavljaju u kancelarijama ili laboratorijama, pri čemu radno vreme često moraju da usklađuju prema prirodi ili zahtevima eksperimenata koje sprovode. Neki biolozi rade s opasnim organizmima ili se izlažu štetnim supstancama u laboratoriji, pa se obavezno moraju pridržavati strogih mera zaštite kako bi izbegli trovanja. Naučnici, kao što su botaničari, zoolozi i ekolozi, katkad odlaze na višednevne izlete zbog terenskih ispitivanja, što podrazumeva intenzivnu fizičku aktivnost i život u prilično nekomfornim uslovima. Biolozi zaposleni u školskim ustanovama mogu raditi u smenama, a nastavu nekad obavljaju i izvan redovnog radnog vremena, u prirodi ili laboratoriji.
Smisao i sposobnost uočavanja detalja, povezivanja činjenica i logičko zaključivanje važni su za uspeh u većini poslova biologa. Zanimanje i ljubav prema prirodi osnovni su preduslovi za uspešno bavljenje biologijom. Dobra fizička pripremljenost i osobine kao što su radoznalost, želja za novim iskustvima, praktičnost i prilagodljivost na neuobičajene životne uslove, poželjne su u radu biologa koji sprovode terenska istraživanja. Sposobnosti govornog i pismenog izražavanja posebno su važne u radu biologa koji se bave istraživanjem.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.