Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Prirodno-matematički fakultet

Univerzitet u Nišu

http://www.pmf.ni.ac.rs


Korisne informacije

Kandidati prilikom UPISApodnose: overene fotokopije dokumenata (svedočanstva i diploma); 2 (dva) ćirilicom popunjena ŠV-20 obrasca (https://publikacije.stat.gov.rs/G2021/Pdf/G202124058.pdf); indeks (dobija se na Fakultetu) popunjen ćirilicom; izvod iz matične knjige rođenih; 2 (dve) fotografije formata 4,4×3,5 dokaz o uplati naknade za upis u iznosu od 2.000,00 dinara (dve hiljada dinara). Uplata se može izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PTT-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 714. dokaz o uplati naknade za osiguranje u iznosu od 300,00 dinara (tri stotine dinara). Uplata se može izvršiti i na Fakultetu, na šalteru PTT-a, na žiro-račun Fakulteta br. 840-1789666-80, sa pozivom na broj: 715.


Studijski programi

Matematika

Osnovne akademske studije (180 ESPB)

Broj studenata: 54

Visina školarine: RSD

Ostale informacije

Upisuje se 54 studenata i svi studenti se finansiraju iz budžeta.
Prijemni ispit se polaže iz predmeta:

  • Matematika

Fizika

Osnovne akademske studije (180 ESPB)

Broj studenata: 32

Visina školarine: RSD

Ostale informacije

Upisuje e 32 studenta i svi studenti se finansiraju iz budžeta. Prijemni ispit se polaže iz predmeta:

  • Fizika

Hemija

Osnovne akademske studije (180 ESPB)

Broj studenata: 45

Visina školarine: RSD

Ostale informacije

Upisuje se 45 studenata i svi studenti se finansiraju iz budžeta. Prijemni ispit se polaže iz predmeta:

  • Hemija

Biologija

Osnovne akademske studije (180 ESPB)

Broj studenata: 60

Visina školarine: RSD

Ostale informacije

Upisuje se 60 studenata i svi studenti se finansiraju iz budžeta. Prijemni ispit se polaže iz predmeta:

  • Biologija

Geografija

Osnovne akademske studije (180 ESPB)

Broj studenata: 54

Visina školarine: RSD

Ostale informacije

Upisuje se 54 studenata i svi studenti se finansiraju iz budžeta. Prijemni ispit se polaže iz predmeta:

  • Geografija

Računarske nauke

Osnovne akademske studije (180 ESPB)

Broj studenata: 81

Visina školarine: RSD

Ostale informacije

Upisuje se 81 student i svi studenti se finansiraju iz budžeta.
Prijemni ispit se polaže iz predmeta:

  • Matematika ili
  • Informatika