Baza zanimanja

Hemičar/ka

Hemičari, odnosno inženjeri hemije, bave se istraživačkim radom i primenom prikupljenih činjenica i spoznaja o hemijskim sastavima. Hemičari su razvili izvanredno velik broj novih proizvoda, kao što su sintetička vlakna, boje, lekovi, elektroničke komponente i slično, kao i procese koji štede energiju i smanjuju zagađenje okoline (npr. unapređenja u rafinerijama nafte), a istraživanja hemije živih organizama donela su unapređenja na području medicine, poljoprivrede i u proizvodnji hrane.

Većina hemičara se školuje s namerom da radi u istraživanju i razvoju. Istraživački rad se može podeliti na fundamentalna (bazična) istraživanja i razvojna istraživanja. U bazičnim istraživanjima hemičari ispituju osobine, sastav i strukturu materije, kao i zakone po kojima se kombinuju i reaguju supstance. Na području primenjenih istraživanja i razvoja kreiraju nove produkte i procese ili pak unapređuju postojeće, koristeći se spoznajama i znanjima prikupljenim u bazičnim istraživanjima. Hemičari koji se bave naučno-istraživačkim radom rade u laboratorijama gde analiziraju hemijske supstance, mešaju ih i prate hemijske reakcije, da bi stvorili nove sastave ili razumeli postojeće reakcije. U savremenim laboratorijama koriste se vrlo preciznim i skupim instrumentima, kao što je aparat za nuklearno-magnetsku rezonancu ili različite vrste kromatografa. Rad s takvim uređajima zahteva posebnu edukaciju. Budući da hemičar u laboratoriji radi s laborantima i hemijskim tehničarima, on im priprema radne podloge i daje radne zadatke, odnosno ima ulogu organizatora i koordinatora posla. Prikuplja i analizira podatke i iz njih izvodi potrebne zaključke pa piše naučne izveštaje. Hemičari prate stručnu literaturu i učestvuju na naučnim skupovima.

Hemičari rade i u proizvodnji i u hemijskim postrojenjima, kao i u analitičkim laboratorijama za kontrolu kvaliteta. Oni pripremaju instrukcije za radnike, koje sadrže opise sastojaka, vreme mešanja i temperaturu za svaku fazu procesa i nadgledaju automatizovane procese. Nadziru i uzimanje uzoraka, da bi se osigurao odgovarajući kvalitet proizvoda, kao i poštovanje industrijskih i drugih propisanih standarda. Uzorke različitim fizičko-hemijskim postupcima analiziraju u laboratorijama i utvrđuju poštovanje propisanih parametara kvaliteta proizvoda. Hemičari zapisuju i izveštavaju o rezultatima ispitivanja.

Hemičari se specijalizuju u različitim područjima: analitičkoj hemiji, organskoj hemiji, neorganskoj hemiji, fizičkoj hemiji i biohemiji. Specijalizacija im je omogućena već na studijama. Analitički hemičari ispituju i određuju strukturu, sastav i prirodu supstance, i razvijaju analitičke tehnike. Oni identifikuju postojanje i koncentraciju hemijskih zagađivača u vazduhu, vodi i zemlji. Organski hemičari ispituju hemiju mnogih ugljenikovih jedinjenja. Mnoge komercijalne produkte, poput lekova, plastike i đubriva, razvili su organski hemičari. Neorganski hemičari ispituju sastojke koji se pretežno sastoje od drugih elemenata, a ne ugljenika, poput onih u elektronskim komponentama. Fizički hemičar ispituje fizička svojstva atoma i molekula i način odvijanja hemijskih reakcija. Njihova ispitivanja mogu dovesti do novih i boljih izvora energije. Biohemičari proučavaju i ispituju hemijske reakcije u živom organizmu.
Hemičari se zapošljavaju u naučno-istraživačkim ustanovama i u proizvodnim kompanijama, većinom u hemijskoj industriji, što uključuje proizvodnju plastike i sintetičkih materijala, lekova, deterdženata, boja, organskih hemikalija i slično.
Zbog naglog napretka nauke, potrebno je konstantno usavršavanje znanja i veština, pohađajući naučne skupove, seminare. Pored toga, poželjno je samoinicijativno učenje.
od 1 do 2 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
 • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
 • Organizacione
 • Istraživačke
 • Analitičko razmišljanje
 • Tehničke, manipulativne veštine
 • Timski rad
 • Misaonost
 • Skoncentrisanost
 • Udubljenost
 • Radoznalost
 • Savesnost, odgovoronost
Rad u naučno-istraživačkim ustanovama može biti kreativan i dovesti do otkrića koja mogu poboljšati i olakšati život.
Neki su hemičari izloženi zdravstvenim i sigurnosnim rizicima dok rukuju određenim hemikalijama, ali ukoliko slede propisane procedure, rizik se osetno smanjuje.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.