Baza zanimanja

Ekolog / ekološkinja

Ekolog je osposobljen za naučno-istraživački rad na terenu i u laboratoriji, a može raditi u različitim delatnostima: građevinarstvu, industriji, prometu, urbanizmu, prostornom planiranju, energetici. Ekolog istražuje pojave u okolišu, ocenjuje uticaje na okoliš i s tim povezane rizike, utvrđuje stanja i osobine okoliša, te priprema i izvodi programe praćenja stanja okoliša. Kao jerodavni stručnjak, donosi odluke o zaštiti prirode, očuvanju okoliša i biosfere.

Ekolog priprema i izvodi strategije za učinkovitije korištenje prirodnih resursa i smanjenje opterećenja okoliša, vodi i vrednuje investicije povezane sa zahvatima u okolišu. Njegov posao uključuje i kreiranje strateških i operativnih planova održivog i ekološki prihvatljivog razvoja.


Ekolozi istražuju međusobnu povezanost organizama, odnose između organizama i njihove okoline i posledice različitih uticaja, kao što su promene u veličini populacije nekih organizama, zagađenost vazduha, voda i zemlje, porast temperature, vlažnost i sl. Donose odluke o mogućem razvoju, zaštiti prirode, očuvanju životne sredine i biosfere, pa su zato obavezni stručnjaci na raznim područjima ljudske delatnosti: građevinarstvu, urbanizmu, industriji, prostornom planiranju, energetici i trgovini.
u preduzećima koja moraju organizirati ekološki prihvatljivu proizvodnju, u preduzećima koja se bave odstranjivanjem i preradom otpada,u ustanovama koja se bave utvrđivanjem uticaja na okoliš, u laboratorijama.
S obzirom na konstantne promene u ovoj oblasti potrebno je stalno usavršavanje putem seminara i konferencija, čitanjem časopisa i naučnih publikacija.
Praksa ili volontiranje u nekom naučno-istraživačkom institutu.
od 6 meseci do 1 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
  • Istraživačke
  • Analitičko razmišljanje
  • Timski rad
  • Misaonost
  • Skoncentrisanost
  • Udubljenost
  • Savesnost, odgovoronost
Posao je veoma zanimljiv. Izleti na koje idu zbog terenskih istraživanja su velike avanture.
Ekolozi većinu poslova obavljaju u kancelarijama ili laboratorijama, pri čemu radno vreme često moraju da usklađuju prema prirodi ili zahtevima eksperimenata koje sprovode. Često odlaze na višednevne izlete zbog terenskih ispitivanja, što podrazumeva intenzivnu fizičku aktivnost i život u prilično nekomfornim uslovima.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.