Baza zanimanja

Fizičar/ka

Fizičar se bavi proučavanjem prirodnih zakona, strukture i svojstava materije, fenomena stvaranja i prenosa energije itd. Planira i sprovodi naučna istraživanja, eksperimente i merenja. Postavlja hipoteze o objektu merenja, koje proverava uz pomoć matematičkih alata i računara. U radu se koriste laseri, mikroskopi, ciklotroni, teleskopi i drugi uređaji. Istraživanja na naučnom nivou odvijaju se na univerzitetima i istraživačkim institucijama, a prvenstveno su namenjena širenju i produbljivanju osnovnih naučnih saznanja.

Fizičari su, kao direktni izvođači, uključeni u razvoj novih, neafirmisanih tehnologija, na primer u elektrooptici (proizvodnja i upotreba lasera), nuklearnim tehnologijama (upotreba izotopa i mlaznica čestica), tehnologiji plazme (obrada površine) i u tehnologije koje uključuju ekstremne uslove (veoma visoke ili veoma niske temperature i pritisci, veoma jaka električna i magnetna polja).

Fizičari često sarađuju sa stručnjacima iz drugih oblasti na projektima primene i razvoja, gde svojim znanjem doprinose pre svega razvoju metoda merenja i teorijskoj obradi i interpretaciji rezultata. U istraživačkim grupama sarađuju sa stručnjacima iz oblasti hemije, biologije, geologije itd.
Ovladavanje matematičkim alatima omogućava fizičarima kvalitetno obavljanje poslova u oblasti računarske analize i simulacije umreženih sistema (ekološki sistemi, saobraćajne i komunikacione mreže, berzansko poslovanje).
u naučno-istraživačkim institutima, u osnovnim i srednjim školama, na fakultetima, u bolnicama na održavanju različitih aparata, u bankama i sl.
Zbog napretka u nauci, potrebno je konstantno usvajanje novih znanja.
Praksa ili volontiranje u nekom naučno-istraživačkom institutu.
od 6 meseci do 1 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
 • Organizacione
 • Istraživačke
 • Analitičko razmišljanje
 • Tehničke, manipulativne veštine
 • Timski rad
 • Misaonost
 • Skoncentrisanost
 • Udubljenost
 • Radoznalost
 • Savesnost, odgovoronost
 • Fleksibilnost
Neka radna mesta fizičara uključuju povremena putovanja u inostrane naučne centre i institucije opremljene posebnim, vrlo skupim, uređajima, npr. velikim akceleratorima.
Fizičari zaposleni u školskim ustanovama mogu raditi isključivo u smenama.
Teorijski usmereni fizičari svoje poslove većinom obavljaju u kancelarijama koje nužno raspolažu savremenom računarskom opremom i standardnim softverom, uz programe koje sami razvijaju, dok eksperimentalni fizičari veći deo vremena provode u laboratorijama, a radno vreme često se usklađuje prema zahtevima eksperimenta, rasporedu merenja i sl. Istraživači na nekim područjima eksperimentalne fizike obično rade u velikim timovima.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.