Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Fizički fakultet

Univerzitet u Beogradu

http://www.ff.bg.ac.rs


Studentska služba

Telefon: 011/ 3281-375 Imejl: dekanat@ff.bg.ac.rs

Adresa

Studentski Trg 12, Cara Dušana 13 11000 Beograd

Telefon

011/3281-375

Email

dekanat@ff.bg.ac.rs

Šta mogu da radim sa ovim fakultetom?

Nastavnik/ica fizike

Meteorolog / meteorološkinja

Fizičar/ka

Korisne informacije

Prijemni ispit se polaže pismeno iz fizike ili matematike ili i fizike i matematike (pri čemu se u obzir uzima bolji rezultat). Kandidatima koji su u trećem ili četvrtom razredu srednje škole osvojili jednu od prve tri nagrade na republičkom ili međunarodnom takmičenju iz kalendara takmičenja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu, priznaje se maksimalan broj bodova iz tog predmeta.


Studijski programi

Opšta fizika

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 25

Visina školarine: 60000 RSD

Ostale informacije

Svi studenti se upisuju na teret budžeta.
Cilj studijskog programa je da obrazuje profesore fizike za rad u osnovnim, a kasnije kroz master studije i srednjim školama. Na studijama se stiču znanja iz fizike i srodnih nauka, kao i znanja iz pedagoških i metodoloških disciplina neophodnih za rad u školi.

Teorijska i eksperimentalna fizika

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 50

Visina školarine: 60000 RSD

Ostale informacije

Svi studenti se upisuju na teret budžeta.
Sadržaj programa čine kursevi fizike i pratećih disciplina, kojima se postupno, od osnovnih (prve dve godine) preko metodoloških (pretežno na trećoj godini) i sistemskih (poslednja godina), dolazi do nivoa znanja koji omogućava razumevanje savremenih naučnih tokova u fizici, te približavanje istrazivačkom nivou kroz master i doktorske studije.

Meteorologija

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 30

Visina školarine: 60000 RSD

Ostale informacije

25 studenata se upisuje na budžet, a 5 plaća školarinu.
Ishod procesa učenja je osposobljenost za rad u meteorološkim ustanovama, kao i ustanovama koje zapošljavaju meteorologe, a takođe i u srednjoj geološkoj i hidrometeorološkoj školi. Studenti stiču i znanja koja su neophodna za dalje bavljenje naučno-istraživačkim radom kroz master i doktorske studije.

Primenjena i kompjuterska fizika

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 50

Visina školarine: 60000 RSD

Ostale informacije

40 studenata se upisuje na budžet, a 10 plaća školarinu.
Jednu grupu čine opšti kursevi fizike koji treba da pruže studentima osnovna znanja iz fizike i da ih pripreme za savladavanje užestručnih oblasti fizike. Drugu grupu čine opšteobrazovni kursevi koji obuhvataju kako ostale prirodne nauke (matematika i hemija pre svega) tako i opšte kurseve kao što su strani jezici i filozofija fizike.