Baza zanimanja

Meteorolog / meteorološkinja

Meteorolozi/ meteorološkinje primenjuju znanja fizike na zbivanja u gasovitom, tekućem i čvrstom delu Zemlje. Posmatraju i proučavaju prirodne pojave, pomno planiraju, organizuju i sprovode terenska merenja i naučnim metodama analiziraju i tumače dobijene rezultate. Istražuju fizička svojstva Zemljine kore, međudelovanja fizičkih procesa u moru i atmosferi, bave se proučavanjem potresa, prate vibriranja tla i pomeranja Zemljine kore, istražuju Zemljino električno, magnetno i gravitaciono polje u čvrstim slojevima, moru i vazduhu.
Meteorolozi proučavaju fizičke karakteristike, promene i procese u atmosferi ili Zemljinom vazdušnom omotaču i načine na koje planetarna atmosfera utiče na prilike u našoj okolini. Najpoznatija primena saznanja iz područja meteorologije sastoji se u predviđanju vremenskih prilika. Međutim, meteorološka istraživanja i informacije o vremenu koriste se i u svrhu kontrole zagađenja vazduha, ispitivanja trendova u klimatskim uslovima na Zemlji, kao što je opšti porast temperature ili slabljenje ozonskog omotača.
Najpoznatiju grupu stručnjaka na području meteorologije čine meteorolozi koji se bave prognozom vremena. Oni prikupljaju podatke o temperaturi, vazdušnom pritisku, vlažnosti i brzini vetra, pa primenom fizičkih i matematičkih zakonitosti izvode kratkoročna i dugoročna predviđanja vremenskih prilika. Do ovih podataka dolaze merenjima na meteorološkim stanicama ili opservatorijama, koristeći se instrumentima kao što su radiosonde, meteorološki sateliti, radari. Meteorolozi razvijaju numeričke i matematičke modele pomoću kojih simuliraju prirodne procese u Zemljinoj atmosferi. Na temelju interpretacija rezultata izvedenih iz tih modela donose kratkoročne i dugoročne vremenske prognoze i specifične prognoze za pojedina lokalna područja. Svrha ovih prognoza nije samo informisanje opšte javnosti već služe svima kojima su, bilo iz ekonomskih ili sigurnosnih razloga, nužni precizni podaci o vremenu, npr. u navigaciji, avio saobraćaju, poljoprivredi, ribarstvu, vodoprivredi i sl.
Neki meteorolozi se bave pretežno istraživačkim radom. Tako ispituju hemijska i fizička svojstva atmosfere ili se bave pitanjima prenosa svetlosti i energije unutar atmosfere. Takođe istražuju činioce koji utiču na stvaranje oblaka, dinamiku mora i pojava kao što su oluje i različite vremenske nepogode. Klimatolozi analiziraju prosečno stanje atmosfere, primenjujući podatke o temperaturi, pritisku i relativnoj vlažnosti vazduha, brzini i smeru vetra i raznim atmosferskim pojavama (mraz, grmljavina, magla, itd.). Njihova ispitivanja nalaze primenu u građevini, prostornom planiranju, planiranju sistema grejanja i hlađenja, u okviru poljoprivredne proizvodnje, u vodoprivredi, energetici, turizmu, sportu i rekreaciji i slično.

Drugi istraživači na području meteorologije se bave npr. ispitivanjem i pronalaženjem uspešnijih načina kontrole ili ublažavanja zagađenja vazduha, povećanjem preciznosti vremenske prognoze korišćenjem matematičkih modela ili mogućnostima primene meteoroloških znanja na probleme ekonomskog i društvenog razvoja. Među važnim područjima rada svakako je i razvoj instrumenata za otkrivanje, lociranje i merenje jednog meteorološkog elementa ili više njih.
Državnom meteorološkom zavodu (u odeljenjima za prognozu vremena, odbranu od grada,određivanje prenosa i difuzije zagađujućih materija u atmosferi i moru), na aerodromima, okeanografskim ustanovama za istraživanje mora.
Volontiranje ili praksa u meteorološkom zavodu.
od 6 meseci do 1 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Istraživačke
  • Analitičko razmišljanje
  • Veština rada pod pritiskom
  • Timski rad
  • Komunikativnost
  • Skoncentrisanost
  • Radoznalost
  • Savesnost, odgovoronost
Zanimljiv posao koji stalno donosi uzbuđenja.
Osim rada u kancelariji i laboratoriji, poslovi meteorologa podrazumevaju i odlaske na teren. Stoga nekad mogu biti izloženi nepovoljnim vremenskim uslovima, velikoj hladnoći ili vrućini, snažnom vetru, kiši ili olujnom nevremenu na moru. Poslovi na meteorološkim stanicama takođe uključuju terenski, ali i noćni rad, rad u smenama i rad vikendom i praznikom. Zbog nužnosti redovnog i pravovremenog izveštavanja o vremenu i donošenja vremenskih prognoza, meteorolozi su često prisiljeni da izvršavaju svoje obaveze u vrlo kratkim rokovima.
Potrebno je da meteorolozi/ meteorološkinje imaju razvijene opšte intelektualne sposobnosti, osetljivost za tehničke probleme, sklonost prema matematici i izvrsno poznavanje matematike veoma su bitni za uspeh u radu geofizičara. Poželjno je da su geofizičari podjednako spremni i sposobni da rade samostalno i kao članovi timova. Osobine kao što su tačnost, preciznost, pedantnost i urednost posebno su važne za uspešan rad meteorologa. Saradnja s drugim stručnjacima, pripremanje izveštaja i objavljivanje rezultata spopstvenih ispitivanja podrazumeva dobro razvijene veštine komunikacije, odnosno sposobnosti govornog i pisanog izražavanja.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.