Baza zanimanja

Demograf / demografkinja

Demografi prikupljaju i obrađuju podatke o stanovništvu i utvrđuju međusobne odnose kretanja i različitih karakteristika stanovništva s drugim društvenim i ekonomskim pojavama. Oni prikupljaju podatke o prostornom rasporedu stanovništva (demogeografija) i o različitim obeležjima populacije nekog područja. Podaci kojima barataju demografi odnose se na natalitet, mortalitet, venčanja, razvode (prirodna kretanja stanovništva), starosnu i polnu strukturu stanovništva, obrazovanje, državljanstvo i zaposlenost (popis stanovništva) i na migracije stanovništva. Rezultate svojih istraživanja primenjuju u društvenom i prostornom planiranju, kao npr. određivanje mesta izgradnje škola, bolnica, stambenih objekata, kulturnih i industrijskih centara.

Demografi se najviše zapošljavaju u Državnom zavodu za statistiku i drugim državnim institucijama (ministarstva, Narodna banka, Zavod za zapošljavanje). Mogu se zaposliti i u institutima i zavodima, poput Instituta za turizam ili Zavoda za urbanizam. Osim u državnim ustanovama rade i u privatnim ili državnim preduzećima, bankama i osiguravajućim društvima. Mogu raditi i kao predavači u srednjim, višim i visokim školama i kao naučnici na univerzitetima ili institutima.
Važna je i sklonost matematici i statistici i solidno znanje u tim oblastima. Poznavanje rada na kompjuteru i engleskog jezika su uslovi za zapošljavanje u ovom zanimanju.
od 300 do 400 evra
Volontiranje ili praksa na fakultetu, u institutu ili nekom zavodu.
do 6 meseci
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Administrativne
  • Organizacione
  • Istraživačke
  • Analitičko razmišljanje
  • Komunikativnost
  • Skoncentrisanost
  • Savesnost, odgovoronost
Organizacija istraživanja, analiza podataka, razvijanje teorija i novih statističkih modela i osmišljavanje rešenja praktičnih problema su poslovi koji podrazumevaju kreativnost. Poslovi ponekad podrazumevaju i odlazak na teren.
Osnovno sredstvo za rad im je kompjuter, što neki put može biti naporno zbog dugog sedenja i naprezanja očiju. Neki poslovi su ponavljajući i jednolični (npr. unos podataka), zato mogu biti zamorni.
Na poslovima demografa zapošljavaju se razni profili stručnjaka: ekonomisti, pravnici, geografi i sociolozi. Iz tog razloga se osposobljavanje razlikuje, zavisno od primarnog profesionalnog usmerenja.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.