Baza zanimanja

Analitičar/ka investicija

Analitičari investicija su specijalizovani za ispitivanje uspešnosti firmi, tržišnih sektora i ekonomije u celini. Na osnovu ispitivanja oni predstavljaju svoje nalaze i preporuke za klijente, pružajući im detalje o tome kada je i gde najpovoljnije investirati ili povući iste. Moraju biti vrlo precizni, tačni jer čak i najmanja greška može prouzrokovati gubitak velike količine novca.

Za obavljanje ovog posla potrebna im je veliko znanje iz oblasti finansija zajedno sa detaljnim razumevanjem funkcionisanja ekonomije i uticaja pojedinih događaja na vrednost kompanije. Analitičari investicija su uglavnom specijalizovani za jedan sektor, npr. telekomunikacije, finansijske usluge, energija, trgovina, farmacija i sl., i moraju biti svesni svih aktivnosti koji utiču na njihov sektor. To može uključivati promene u tržišnim cenama, promene u vrednosti valute i sl. Korišćenjem proračunskih tabela i sofisticiranih finansijskih alata za modeliranje, analitičari pokušavaju prognozirati cene akcija i drugih hartija od vrednosti.

Analitičari investicija mogu raditi za kompanije na savetovanju vlasnika ili berzanskih radnika o tome šta da preporuče svojim klijentima u smislu kupoprodaje, mogu raditi za investicione, penzijske fondove i osiguravajuća društva, pomažući im pri odlučivanju o tome kako proizvesti najbolji povrat na svojim investicijama.

Funkcije analitičara se stalno razvijaju i menjaju, jer se i metode neprekidno poboljšavaju. Računar, koji je ranije bio samo pomoć u upravljanju, sada je neophodan u obavljanju finansijskih analiza i naučnih istraživanja. Oblasti koje se analiziraju sve su sve šire i različitije.
Osiguravajuće društvo, penzijski ili investicioni fond, banka, kompanija koja se bavi trgovinom nepokretnosti
Kurs englesko i/ili još nekog jezika, usavršavanje rada na računaru, nekoliko seminara i konferencija koji su se bavili temama ekonomskog razvoja.
od 1 do 2 godine
do 20 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
 • Liderske (veštine vođstva)
 • Pregovaračke
 • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
 • Administrativne
 • Organizacione
 • Analitičko razmišljanje
 • Menadžment novca
 • Komunikativnost
 • Druželjubivost
 • Misaonost
 • Skoncentrisanost
 • Udubljenost
 • Radoznalost
 • Savesnost, odgovoronost
 • Fleksibilnost
Fleksibilno radno vreme, česta putovanja, dinamičnost.
Funkcije analitičara se stalno menjaju i razvijaju i potrebno je stalno biti u toku.
Većina analitičara radi u kancelarijama i u uobičajenim kancelarijskim uslovima, dok ponekad mogu biti angažovani honorarno, pa raditi po projektima ili na određeno vreme. Svoj posao uglavnom obavljaju samostalno, dok mogu raditi u timovima ukoliko je u pitanju složeniji zadatak. Opterećenost ovog radnog mesta zavisi od trenutnog stanja na tržištu i od vrste angažovanja. Ponekad rade sa većim opterećenjem ukoliko je potrebno da se ispoštuje određeni vremenski rok. Ovaj posao ponekad zahteva fleksibilno radno vreme, kao i česta putovanja.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.