Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Ekonomski fakultet

Univerzitet u Beogradu

http://www.ekof.bg.ac.rs/


Korisne informacije

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija Ekonomskog fakulteta u Beogradu kandidati polažu prijemni ispit u jednoj od tri sledeće varijante: PRVA VARIJANTA: Test iz jednog od sledeća četiri predmeta po izboru kandidata (60 bodova): Matematika, Računovodstvno i informatika, Osnovi ekonomije i Poslovna ekonomija. DRUGA VARIJANTA: Test iz jednog od četiri predmeta (20 bodova): Istorija, Geografija, Sociologija i Opšte obrazovanje i informisanost kao i test iz jednog od sledeća četiri predmeta (40 bodova): Matematika, Računovodstvno i informatika, Osnovi ekonomije i Poslovna ekonomija. TREĆA VARIJANTA: Tri testa od sledeća četiri predmeta po izboru kandidata (20 bodova po testu): Istorija, Geografija, Sociologija i Opšte obrazovanje i informisanost.


Studijski programi

Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 990

Visina školarine: 127863 RSD

Ostale informacije

610 studenata se finansira iz budžeta i 380 samofinansirajućih studenata.
Prva tri semestra su zajednička za sve studente, dok se u četvrtom semestru, uz obavezne zajedničke predmete, pojavljuju i predmeti čijim se izborom student opredeljuje za jedan od 12 ponuđenih modula (smerova):

 • Ekonomska analiza i politika
 • Finansije, bankarstvo i osiguranje
 • Marketing
 • Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina
 • Menadžment
 • Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje
 • Statistika, informatika i kvantitativne finansije
 • Trgovinski menadžment i marketing
 • Turizam i hotelijerstvo
 • Poslovna analiza i konsalting
 • Poslovna informatika
 • Ekonomska analiza i politika

Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika

Osnovne akademske studije (180 ESPB)

Broj studenata: 330

Visina školarine: 127863 RSD

Ostale informacije

Svi studenti se upisuju u statusu samofinansirajućih. Svi studenti koji ne uspeju da se upišu na četvorogodišnji program, imaju mogućnost na se upišu na integrisane studije.