Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Ekonomski fakultet

Univerzitet u Beogradu

http://www.ekof.bg.ac.rs/


Korisne informacije

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija Ekonomskog fakulteta u Beogradu kandidati polažu prijemni ispit u jednoj od tri sledeće varijante: PRVA VARIJANTA: Prilikom prijavljivanja za testiranje, kandidat se opredeljuje za test iz jednog od sledećih predmeta: MATEMATIKA, RAČUNARSTVO I INFORMATIKA, OSNOVI EKONOMIJE, POSLOVNA EKONOMIJA. Test svakog od ovih predmeta omogućava kandidatu da osvoji 60 bodova na testiranju. Predviđeno vreme za rad je 120 minuta. DRUGA VARIJANTA: Prilikom prijavljivanja za testiranje, kandidat se opredeljuje za test iz dve grupe predmeta: a) prva grupa (jedan od sledećih predmeta): MATEMATIKA, RAČUNARSTVO I INFORMATIKA, OSNOVI EKONOMIJE, POSLOVNA EKONOMIJA i b) druga grupa (jedan od sledećih predmeta): OPŠTE OBRAZOVANjE I INFORMISANOST, ISTORIJA, GEOGRAFIJA, SOCIOLOGIJA. Test iz predmeta grupe a) omogućava kandidatu da osvoji 40 bodova na testiranju, dok se na testu iz grupe b) predmeta može ostvariti 20 bodova. Predviđeno vreme za rad je 150 minuta. TREĆA VARIJANTA: Prilikom prijavljivanja, kandidat se opredeljuje za tri testa od sledeća četiri predmeta: OPŠTE OBRAZOVANjE I INFORMISANOST, • ISTORIJA, • GEOGRAFIJA, • SOCIOLOGIJA. Na svakom od ovih testova može se ostvariti po 20 bodova. Predviđeno vreme za rad je 120 minuta. Pored ovoga, na osnovu uspeha postignutog u srednjoj školi, kandidat može dobiti najviše 40 bodova. Broj bodova iz srednje škole se obračunava kao dvostruki zbir svih srednjih ocena od I do IV razreda. Konačna rang-lista dobija se na osnovu ukupnog broja bodova koji je kandidat ostvario za postignuti uspeh u srednjoj školi i broja bodova koji je postignut na testovima prijemnog ispita.


Studijski programi

Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 990

Visina školarine: 118708 RSD

Ostale informacije

610 studenata se finansira iz budžeta i 380 samofinansirajućih studenata.
Prva tri semestra su zajednička za sve studente, dok se u četvrtom semestru, uz obavezne zajedničke predmete, pojavljuju i predmeti čijim se izborom student opredeljuje za jedan od 12 ponuđenih modula (smerova):

 • Ekonomska analiza i politika
 • Finansije, bankarstvo i osiguranje
 • Marketing
 • Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina
 • Menadžment
 • Računovodstvo, revizija i finansijsko upravljanje
 • Statistika, informatika i kvantitativne finansije
 • Trgovinski menadžment i marketing
 • Turizam i hotelijerstvo
 • Poslovna analiza i konsalting
 • Poslovna informatika
 • Ekonomska analiza i politika

Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika

Osnovne akademske studije (180 ESPB)

Broj studenata: 330

Visina školarine: 118708 RSD

Ostale informacije

Svi studenti se upisuju u statusu samofinansirajućih. Svi studenti koji ne uspeju da se upišu na četvorogodišnji program, imaju mogućnost na se upišu na integrisane studije.