Baza zanimanja

Ekonomista/ekonomistkinja

Uloga ekonomista je raznolika i uključuje niz odgovornosti. Mogu se baviti istraživanjima, a mogu raditi u akademskoj zajednici, vladi ili privatnom sektoru. Ekonomisti su često uključeni u razvoj i analizu politike, predviđanje ekonomskih trendova i pružanje ekonomskih saveta preduzećima i organizacijama.

Jedna od primarnih odgovornosti ekonomiste je da analizira i tumači ekonomske podatke. Prikupljaju i analiziraju podatke o raznim temama, kao što su zapošljavanje, inflacija i trgovina. Koriste statističke i matematičke modele da identifikuju trendove, prave prognoze i donose zaključke o stanju privrede.

Ekonomisti su odgovorni i za razvoj ekonomske politike. Rade sa vladinim agencijama i drugim organizacijama na dizajniranju politika koje promovišu ekonomski rast, otvaranje novih radnih mesta i stabilnost. Mogu analizirati i uticaj politika na različite grupe i proceniti njihovu efikasnost.

Pored razvoja politike, ekonomisti mogu biti uključeni i u analizu rizika i upravljanje njime. Koriste svoje znanje iz ekonomije da procene rizike povezane sa različitim poslovnim odlukama ili investicijama, kao i da razviju strategije za ublažavanje tih rizika.

Drugi važan aspekt uloge ekonomiste je davanje ekonomskih saveta preduzećima i organizacijama. U privatnom sektoru mogu sarađivati sa računovođama u finansijskom planiranju i analizi kako bi firme donosile informisane finansijske odluke.

Oni kompanijama mogu da: pomognu da identifikuju mogućnosti za rast; daju savete o investicijama; daju savete o strategijama određivanja cena; daju savete o drugim ekonomskim pitanjima.

Šta je potrebno da biste postali ekonomista?
Da biste postali ekonomista, važno je da steknete znanje iz ekonomije, matematike i statistike. Mnogi ekonomisti imaju diplomu ili magisterijum iz ekonomije, a mogu imati i doktorat iz ekonomije ili srodne oblasti.

Ekonomisti igraju ključnu ulogu u pomaganju preduzećima, vladama i drugim organizacijama da donesu adekvatne odluke u vezi sa ekonomijom. Njihov rad pomaže u promovisanju ekonomskog rasta, stabilnosti i otvaranja novih radnih mesta. Analitičko i kritičko mišljenje, zajedno sa razumevanjem ekonomske teorije i analize podataka, ključne su osobine uspešnih ekonomista. Pošto globalna ekonomija nastavlja da se razvija, potreba za ekonomistima da daju uvid i smernice donosiocima odluka samo će se povećavati.
Lokalna samouprava, privatna firma, državna institucija, banke, osiguravajuće kuće.
Usavršavanje rada na računaru, usavršavanje jezika.
Volonterski rad ili angažman u finansijskoj službi neke organizacije, rad na šalteru u banci.
od 1 do 2 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
 • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
 • Administrativne
 • Organizacione
 • Analitičko razmišljanje
 • Timski rad
 • Menadžment novca
 • Komunikativnost
 • Misaonost
 • Skoncentrisanost
 • Udubljenost
 • Savesnost, odgovoronost
 • Fleksibilnost
 • Manipulativnost
Kontakt sa strankama, stalan kontakt sa nadređenima, timski rad.
Nema mnogo kreativnosti, već se posao svodi na mnoštvo obračuna i analiza.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.