Baza zanimanja

Statističar/ka

Statistika je nauka zasnovana na matematičkim principima prikupljanja, analize i prezentacije kvantitativnih informacija. Statističar primenjuje svoje stečeno matematičko i statističko znanje na predmet ispitivanja i istraživanja, na prikupljanje, obradu i analizu podataka, odnosno na interpretaciju.

Stečeno znanje statističari koriste primenjujući statističke metode u razne svrhe istraživanja, kao što je biologija, ekonomija, inžinjering, medicina, psihologija, marketing, obrazovanje, sport i dr. Mnoge ekonomske, socijalne, političke i vojne odluke se donose na osnovu statističkih metoda i rezultata istraživanja.

Jedna od najpopularnijih i najčešće korišćenih statističkih metoda istraživanja je metoda uzorka, odnosno prikupljanje informacija o populaciji/grupi istraživanjem/anketiranjem malog dela polulacije/grupe. Statističari odlučuju gde i kako će se prikupljati podaci, određuju vrstu i veličinu uzorka i sastavljaju upitnik ankete/ istraživanja. Osim toga pripremaju uputstva anketarima - koji će vršiti prikupljanje i beleženje podataka. Na kraju, statističari sumiraju, analiziraju i interpretiraju prikupljene informacije, najčešće uz pomoć kompjuterskih programa.

U svakodnevnom poslovanju uloga statističara je vrlo važna sa aspekta kontrole kvaliteta, razvoja proizvoda i njegovog poboljšanja. Kao dodatak razvoju proizvoda i njegovom testiranju, neki statističari učestvuju u odlučivanju: koji tip i vrstu proizvoda proizvoditi, koliko ga naplaćivati i kome ga prodavati.
Zavod za statistiku, obrazovna institucija, agencija za istraživanje tržišta i medija.
Program obuke na računaru, obuke za korišćenje određenih programa potrebnih za obavljanje posla.
Stažiranje u jednoj agenciji za istraživanje tržišta, rad pod nadzorom iskusnih statističara...
od 1 do 2 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Organizacione
  • Istraživačke
  • Analitičko razmišljanje
  • Veština rada pod pritiskom
  • Komunikativnost
  • Skoncentrisanost
  • Radoznalost
  • Savesnost, odgovoronost
Dinamičnost i zanimljivost pri sprovođenju istraživanja i interpretaciji podataka.
Radni dan se uglavnom provodi u kancelariji, čest je rad pod pritiskom.
Dobre komunikacione sposobnosti su neophodne za prenošenje tehničkih karakteristika zaposlenima bez iskustva u statistici. Potrebna je analitička sposobnost razmišljanja, dok je posedovanje znanja iz oblasti IT tehnologija poželjno (zbog široke primene statističkih aplikacija prilikom analize i obrade podataka, visoko znanje specijalizovanih IT tehnologija za ovu oblast postaje imperativ).
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.