Baza zanimanja

Revizor/ka

Revizor je osoba koja vrši nadzor i kontrolu rada operativnih izvršioca. Ukoliko svoj rad obavlja u bankama, to se odnosi na kontrolu i nadzor šalterskih radnika, obračunske službe, internu reviziju filijale, praćenje novosti u području bankarske i računovodstvene zakonske regulative i održavanje baze podataka. Ukoliko svoju reviziju obavlja u okviru preduzeća, revizor vrši obradu i kontrolu periodičnih izveštaja (bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, poreski bilans i ostali prateći dokumenti). Za navedenu dokumentaciju odgovorno je samo preduzeće, dok odgovornost revizora je da izrazi mišljenje na osnovu revizije koju je izvršio. Revizija se vrši u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i Zakonom o računovodstvu i reviziji. Navedeni standardi i propisi revizorima nalažu da reviziju planiraju i izvrše na način da se u razumnoj meri uvere da izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. Revizija uključuje ispitivanje dokaza na bazi provere uzoraka kao i primenjenih računovodstvenih načela i značajnih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i cenu opšte prezentacije izveštaja.

Odgovornosti revizora: verifikacija finansijskih i godišnjih izveštaja eksternih klijenata, provera usklađenosti sa zakonskim okvirom i standardima, komunikacija sa računovođama i drugim zaposlenima u slučaju određenih odstupanja, izvođenje revizionih aktivnosti u sedištu kompanije i filijalama, obrada rezultata revizije u obliku izveštaja, predaja izveštaja i preporuka temeljenih na nalazima revizije, ppozoravanje na moguće rizike i predlaganje rešenja za njihovu prevenciju, izrada sveobuhvatnih planova i programa revizije, davanje preporuka, praćenje i uklanjanje svih uočenih nedostataka, pružanje saveta i konsultacije koji su u okviru nadležnosti revizora.
Revizorska kuća, banka, kompanija.
Sertifikovano ovlašćenje za obavljanje posla revizora
Ekonomista, računovođa, asistent u revizorskoj kući.
preko 3 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
  • Administrativne
  • Organizacione
  • Istraživačke
  • Komunikativnost
  • Misaonost
  • Skoncentrisanost
  • Konzervativnost
  • Savesnost, odgovoronost
  • Fleksibilnost
Stalan rad na sebi, rad sa različitim klijentima. Posao je čist i stabilan
Prevelika odgovornost ponekada, statičnost posla i vezanost za kancelariju.
S obzirom na to da je obavezan sertifikat za revizora, i pored engleskog u većini slučajeva traži se i znanje nemačkog jezika i znanje rada na računaru. Bitno je takođe poznavanje finansijskih analiza i tržišta kapitala.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.