Baza zanimanja

Pravni/a referent/kinja

Pravni referent bavi se različitim aktivnostima poput pripremanja ugovora, poslova pravne preventive, zastupanja preduzeća, podnošenja prigovora, poslova vezanih za registraciju u sudskom registru… On pruža stručnu pomoć organu nadležnom za vođenje sudskog postupka i daje savete u vezi sa primenom opštih akata. Za posao pravnog referenta potrebno je da imate završen Pravni fakultet ili neki srodan fakultet, i potreban je položen državni ispit.

Odgovornosti pravnog referenta: pripremanje i izrada ugovora, obavljanje poslova pravne preventive i zastupanje preduzeća, podnošenje prigovora, obavljanje svih poslova u vezi sa registracijom u sudskom registru, vođenje postupka oko povrede radnih obaveza radnika, podnošenje tužbi nadležnim sudovima radi naplate dugovanja, izrada prednacrta, nacrta i predloga opštih akata
kompanija, na mestu pravnog zastupnika; privatna ili državna firma, na mestu pravnika; advokatska kancelarija
Položen državni ispit, Kurs engleskog jezika
stažiranje u advokatskoj kancelariji, volonterski rad, rad na nižim pozicijama
od 6 meseci do 1 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
 • Liderske (veštine vođstva)
 • Pregovaračke
 • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
 • Administrativne
 • Organizacione
 • Analitičko razmišljanje
 • Veština rada pod pritiskom
 • Timski rad
 • Komunikativnost
 • Misaonost
 • Skoncentrisanost
 • Savesnost, odgovoronost
 • Fleksibilnost
Vrlo energičan posao, mogućnost upoznavanja zanimljivih ljudi, solidna potražnja na tržištu rada.
Stresno zanimanje, mnogo posla.
Posao pravnog referenta je vezan za rad u kancelariji i povremeno odlaženje van kancelarije kada to zahteva situacija (odlazak u sud, pregovori sa drugim preduzećem…).
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.