Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Pravni fakultet Univerziteta Union

Univerzitet Union

http://www.pravnifakultet.rs


Studentska služba

Telefon: 011/2095-540 e-mail: dragana.marjanovic@pravnifakultet.rs

Adresa

Goce Delčeva 36, Novi Beograd

Telefon

011/2095-502

Email

info@pravnifakultet.rs

Šta mogu da radim sa ovim fakultetom?

Advokat/ica

Pravni/a ekspert/kinja

Diplomirani/a pravnik/ica

Pravni/a referent/kinja

Advokatski/a pripravnik/ica

Inspektor/ka

Sudija/Sutkinja

Sudijski/a pomoćnik/ca

Korisne informacije


Studijski programi

Osnovne akademske studije u četvorogodišnjem trajanju

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata: 130

Visina školarine: 1800 evra

Ostale informacije

Svrha ovog studijskog programa je da se studenti/kinje osposobe za profesiju pravnika. Sačinjen je tako da uključuje različite pravne i prateće discipline potrebne ne samo da bi se razumelo pravo i njegova uloga u društvu, već i da bi se razvile sposobnosti kritičkog razmišljanja, diskusije i primene prava. Pored teorijskog, doktrinarnog i normativnog izučavanja prava, studenti i studentkinje stiču praktična znanja i iskustva kroz saradnju sa različitim institucijama i obavljanje stručne prakse.

Osnovne akademske studije u trogodišnjem trajanju

Osnovne akademske studije (180 ESPB)

Broj studenata: 20

Visina školarine: 1800 evra

Ostale informacije

Trogodišnje osnovne akademske studije traju tri školske godine. Okončavaju se kada student položi sve obavezne i izborne predmete studijskog programa za koji se opredelio/la i stekne 180 ESP bodova. Okončanjem trogodišnjih osnovnih akademskih studija student stiče akademski naziv: pravnik.