Baza zanimanja

Advokatski/a pripravnik/ica

Pravnici se u svom radu baziraju na sledećim izvorima prava: ustav, zakoni, podzakonski akti, pravni običaji, pravna načela, a specijalizuju se za neku od mnogobrojnih grana prava. Međutim, kako bi stekli iskustvo nakon završenog fakulteta, rade kao pripravnici gde i mogu spoznaju granu prava koja će biti predmet njihovg interesovanja u budućem periodu.

Neke od grana prava za koje mogu da se opredele su: Ustavno pravo, Upravno pravo, Finansijsko pravo, Građansko pravo, Porodično pravo, Trgovačko pravo, Pravo društava, Kazneno pravo, Radno pravo, Pomorsko pravo, Vazduhoplovno pravo, Saobraćajno pravo, Međunarodno pravo i dr.
Advokatski pripravnik je pravnik koji će posmatrajući svog mentora temeljno proučavati na koji način on tretira zakone relevantne za određeni predmet, kao i sudske odluke koje su donešene ranije, a koje su slične slučaju kojim se bave. Uz saglasnost advokatove stranke, pripravnik može da prisustvuje i iznošenju podataka koje je advokat prikupio svojim strankama. U pojedinim slučajevima pripravnici mogu da prisustvuju i suđenju.
Advokatska kancelarija
Kurs engleskog jezika, kurs rada na računaru.
Da biste postali advokatski pripravnik potrebno je prvo da završite studije prava. Posle završenih studija, dobija se zvanje diplomiranog pravnika. Položen pravosudni ispit uslov je za bavljenje advokaturom, u sudstvu i vođenju upravnih postupaka, ali je pre polaganja obavezno odraditi pripravnički staž.
od 6 meseci do 1 godine
do 48 sati nedeljno
Radno vreme je fleksibilno.
 • Liderske (veštine vođstva)
 • Pregovaračke
 • Komunikacijske (veštine međuljudske interakcije)
 • Administrativne
 • Organizacione
 • Istraživačke
 • Analitičko razmišljanje
 • Veština rada pod pritiskom
 • Timski rad
 • Komunikativnost
 • Misaonost
 • Skoncentrisanost
 • Udubljenost
 • Radoznalost
 • Savesnost, odgovoronost
 • Fleksibilnost
Većinom poslovi advokata pripravnika obavljaju u kancelarijama njihovog mentora. Nemaju određeno radno vreme, ali je to najčešće 8 sati dnevno uz slobodne vikende, mada može biti i fleksibilno jer njihovi mentori - advokati sami regulišu radno vreme, tj. rade onda kada se dogovore sa strankama.
Povremeni prekovremeni rad.
Advokatski pripravnici tokom svog pripravničkog staža moraju da razviju dobro logičko zaključivanje, moraju da postanu fleksibilni, snalažljivi, sposobni, staloženi, strpljivi, visoko odgovorni, savesni u radu, i da se ponašaju u skladu sa čvrstim etičkim načelima. Uz prisustvo na suđenjima mogu da vide na koji način treba da se ponašaju u sudnici tj. da razviju veštine uspešne komunikacije i elokventnosti.
U ovom poslu ima mogućnosti za napredovanje.
Uzimajući u obzir promene na tržištu rada, za ovo zanimanje će biti posla za 5 narednih godina.