Adresar fakulteta i visokih škola

Pogledaj naše adresare fakulteta i visokih škola i odaberi one koji bi te mogli odvesti do željenog zanimanja. Klikom na "dodaj u omiljene" fakultet ili visoka škola se čuva na stranici tvog karijernog profila.

Pravni fakultet

Univerzitet u Nišu

http://www.prafak.ni.ac.rs/


Korisne informacije

Кандидат приликом пријаве на *конкурс> подноси документа у оригиналу или фотокопије уз увид у оригинале, и то: 1. очитану биометријску личну карту/скенирану личну карту, 2. извод из матичне књиге рођених, 3. сведочанства сва четири разреда завршене средње школе, 4. диплому о положеном завршном, односно матурском испиту, 5. доказ о уплати накнаде (7.000,00 динара) за пријаву и полагање пријемног испита (уплата на жиро рачун Факултета: 840-1734666-83)


Studijski programi

Pravo

Osnovne akademske studije (240ESPB)

Broj studenata:

Visina školarine: 86000 RSD

Ostale informacije

Правни факултет у Нишу уписује у прву годину основних академских студија за школску 2022/2023. годину 400 студената у седишту Факултета, и то:

  • 282 студената чије се образовање финансира из буџета
  • 118 студената који плаћају школарину.
  • 9 студената чије се образовање финансира из буџета у складу са Одлуком Владе Републике Србије 05 бр. 612-4178/2022 и која су резервисана за поједине категорије лица, и то:
  • 3 места за особе са инвалидитетом,
  • 3 места за припаднике ромске националности и
  • 3 места за држављане Републике Србије који су у школској 2021/2022. години средњу школу завршили у иностранству